Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nowy rok akademicki – 2020/2021. Zapraszamy wykładowców UAM do współpracy.

Data publikacji: piątek, 19.06.2020

Uniwersytet Otwarty UAM kończy swój kolejny rok akademicki, podobnie jak cała nasza uczelnia, w warunkach niecodziennych. Pojawienie się koronawirusa i ogłoszenie stanu epidemii w marcu, spowodowało konieczność zawieszenia zajęć. Od początków maja stopniowo wznawiamy nasze  kursy, tym razem realizowane tylko i wyłącznie w trybie zdalnym, do czego obliguje nas Zarządzenie JM Rektora nr 455/2019/2020 z 23 maja 2020 r.

Nie wiemy jeszcze jak będziemy funkcjonować w nowym roku akademickim, ale na pewno musimy się do niego przygotować. Informujemy uprzejmie, że przyjmujemy już propozycje wykładowców prowadzenia kursów w pierwszym trymestrze jesiennym. Ponieważ zajęcia zaczniemy od 23 października 2020 roku, zapisy na kursy powinniśmy uruchomić  we wrześniu. Musimy więc mieć gotową ofertę jeszcze przed wakacjami.

W tej sytuacji zwracamy się do wszystkich pracowników UAM z prośbą o zgłaszanie tematów zajęć do 3 lipca, by mieć czas na ich opracowanie  i zatwierdzenie przez Radę Programową  UO UAM.

Prosimy o zgłaszanie ofert za pośrednictwem wyznaczonego Pełnomocnika Wydziału  lub bezpośrednio na adres internetowy Biura Uniwersytetu Otwartego: uo@amu.edu.pl.

Liczymy na współpracę  i pomóc w realizacji naszego projektu.