Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nowy rok akademicki 2021/2022.

Data publikacji: poniedziałek, 23.08.2021

Szanowni Państwo,

Zbliża się inauguracja nowego roku akademickiego, szósty rok działalności Uniwersytetu Otwartego. Wiemy już jednak, że pozostaniemy dalej w cieniu koronawirusa. Ostatnie Zarządzenie JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 139/2020/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 przewiduje co prawda możliwość prowadzenia zajęć tradycyjnych dla grup poniżej 30 osób ale i też możliwość kontynuowania naszych kursów online. Z decyzją w jakim trybie je ostatecznie poprowadzimy, poczekamy do połowy września, wiele bowiem będzie zależało od rozwoju sytuacji pandemicznej w kraju i obowiązujących rozwiązań prawnych. Priorytetem dla nas pozostaje bowiem bezpieczeństwo naszych słuchaczy i wykładowców.

Nasza oferta pojawi się na stronie Uniwersytetu Otwartego 17 września. Planujemy, że zajęcia rozpoczną się po 22 października.

Serdecznie zapraszamy.

Kolejny komunikat w sprawie organizacji roku akademickiego Uniwersytetu Otwartego UAM ukaże się na początku września.