Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

AI - szansa czy zagrożenie? Wprowadzanie do Sztucznej Inteligencji oraz etyczne implikacje jej wykorzystania

Prowadzący: mgr Maciej Mróz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 29.03.2022 17:30 - 19:45
2. wtorek 5.04.2022 17:30 - 19:45
3. wtorek 12.04.2022 17:30 - 19:45
4. wtorek 19.04.2022 17:30 - 19:45
5. wtorek 26.04.2022 17:30 - 19:45
6. wtorek 10.05.2022 17:30 - 19:45
7. wtorek 17.05.2022 17:30 - 19:45
8. wtorek 24.05.2022 17:30 - 19:45
9. wtorek 31.05.2022 17:30 - 19:45
10. wtorek 7.06.2022 17:30 - 19:45

Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4; 61-111 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  • Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji
  • Wprowadzenie do problematyki związanej z etycznymi aspektami tworzenia i wykorzystania Sztucznej Inteligencji
  • Przedstawienie przykładów szans i zagrożeń związanych ze Sztuczną Inteligencją
  • Przegląd metod szacowania ryzyka rozwiązań Sztucznej Inteligencji

Tematyka kursu

Prowadzący zajęcia jest zarówno informatykiem pracującym z rozwiązaniami uczenia maszynowego, jak i teologiem przygotowującym rozprawę doktorską w obszarze etyki Sztucznej Inteligencji.

Kurs obejmuje podstawowe wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji i uczenia maszynowego, oraz przykłady szans i zagrożeń tworzonych przez algorytmy i systemy Sztucznej Inteligencji. Ponadto przedstawione zostaną główne zagadnienia związane z etyką Sztucznej Inteligencji.

Część warsztatowa obejmie metody szacowania ryzyka związanego z systemami Sztucznej Inteligencji.

Efekty uczenia się

  • Uczestnik dowie się jakie są rodzaje i ogóle zasady działania algorytmów sztucznej inteligencji
  • Uczestnik kursu pozna szerokie spektrum szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem systemów Sztucznej inteligencji
  • Uczestnik zyska orientację w głównych metodach szacowania ryzyka etycznego związanego z projektowaniem i wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

  • Wykład konwersatoryjny
  • Wykład problemowy

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.