Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Aktywne słuchanie muzyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Prowadzący: dr Beata Michalak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.10.2019 17:00 - 18:30
2. wtorek 29.10.2019 17:00 - 18:30
3. wtorek 5.11.2019 17:00 - 18:30
4. wtorek 12.11.2019 17:00 - 18:30
5. wtorek 19.11.2019 17:00 - 18:30
6. wtorek 26.11.2019 17:00 - 18:30
7. wtorek 3.12.2019 17:00 - 19:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

rozwijanie umiejętności słuchania muzyki, zapoznanie z metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, wykorzystanie elementów systemu edukacji muzycznej Carla Orffa, inspirowanie uczestników do tworzenia własnych pomysłów w zakresie różnych sposobów aktywnego słuchania muzyki.

Tematyka kursu

Słuchanie muzyki a muzyczny rozwój dziecka.

Słuchanie muzyki pod kątem prostych form: AB, ABA, rondo, wariacje

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss

System edukacji muzycznej Carla Orffa a słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki a ruch.

Wykorzystanie przedmiotów życia codziennego w akompaniowaniu do muzyki.

Słuchanie muzyki a improwizacja ruchowa i gestodźwięki.

Niekonwencjonalny zapis różnych form akompaniamentu do muzyki.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

- wzbogaca swoją wiedzę w zakresie udziału percepcji muzyki w muzycznym rozwoju dziecka,

- rozpoznaje proste formy muzyczne i w sposób symboliczny zapisuje ich konstrukcję,

- poznaje literaturę muzyczną przydatną w rozwijaniu percepcji słuchowej dzieci,

- tworzy akompaniament do muzyki posługując się metodą Batii Strauss,

- improwizuje ruch do muzyki,

- wykorzystuje instrumentarium Orffa tworząc akompaniament do muzyki,

- tworzy proste partytury posługując się zapisem symbolicznym odzwierciedlającym rytm i poszczególne instrumenty oraz obiekty brzmieniowe.

Metody pracy

pokaz multimedialny, percepcja muzyki, improwizacja ruchowa, tworzenie i odtwarzanie muzyki przy pomocy instrumentarium Orffa oraz przedmiotów życia codziennego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaprezentowanie autorskiego scenariusza obejmującego zadania i ćwiczenia wpisujące się w tematykę zajęć.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów