Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Aktywne słuchanie muzyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Prowadzący: dr Beata Michalak-Konieczna


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina Miejsce
1. wtorek 26.10.2021 17:00 - 18:30 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
2. wtorek 2.11.2021 17:00 - 18:30 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
3. wtorek 9.11.2021 17:00 - 18:30 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
4. wtorek 16.11.2021 17:00 - 18:30 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
5. wtorek 23.11.2021 17:00 - 18:30 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
6. wtorek 30.11.2021 17:00 - 18:30 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
7. wtorek 7.12.2021 17:00 - 19:15 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

- rozwijanie umiejętności słuchania muzyki,

- zapoznanie z metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss,

- wykorzystanie elementów systemu edukacji muzycznej Carla Orffa,

- tworzenie muzogramów

Tematyka kursu

Słuchanie muzyki a muzyczny rozwój dziecka.

Słuchanie muzyki pod kątem prostych form: AB, ABA, rondo, wariacje

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss

System edukacji muzycznej Carla Orffa a słuchanie muzyki

Rola zajęć muzyczno-ruchowych w uwrażliwianiu na elementy i budowę utworu muzycznego

Wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku w tworzeniu prostych form muzycznych i akompaniowaniu do muzyki

Niekonwencjonalny zapis różnych form akompaniamentu do muzyki.

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu:

- wzbogaca swoją wiedzę w zakresie udziału percepcji muzyki w muzycznym rozwoju dziecka,

- rozpoznaje proste formy muzyczne i w sposób symboliczny zapisuje ich konstrukcję,

- poznaje literaturę muzyczną przydatną w rozwijaniu percepcji słuchowej dzieci,

- tworzy akompaniament do muzyki posługując się metodą Batii Strauss,

- wykorzystuje instrumentarium Orffa tworząc akompaniament do muzyki,

- tworzy proste partytury posługując się zapisem symbolicznym odzwierciedlającym rytm i poszczególne instrumenty oraz obiekty brzmieniowe,

Metody pracy

pokaz multimedialny, percepcja muzyki, tworzenie i odtwarzanie muzyki przy pomocy instrumentarium Orffa oraz przedmiotów codziennego użytku


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

zaprezentowanie autorskiego scenariusza obejmującego zadania i ćwiczenia wpisujące się w tematykę zajęć