Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Alchemia- filozofia- przyroda

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Radosław Kazibut


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 25.01.2021 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 1.02.2021 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 8.02.2021 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 15.02.2021 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 22.02.2021 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 1.03.2021 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 8.03.2021 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z dziejami rozwoju kultury alchemicznej

Przedstawienie relacji alchemii do filozoficznej refleksji nad przyrodą.

Tematyka kursu

Kurs prezentuje główne etapy rozwoju kultury alchemicznej od starożytności do epoki nowożytnej. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienie związków tradycji alchemiczne z filozoficzną refleksją nad przyrodą.

Efekty kształcenia

Słuchacz zna i umie:

wskazać główne okresy w dziejach rozwoju tradycji alchemicznej

wskazać główne koncepcje alchemiczne i wymienić ich założenia

omówić związki alchemii i filozofii

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test wyboru