Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Altered states of consciousness (odmienne stany świadomości)

Prowadzący: mgr Ewelina Berdowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 19:00 - 20:30
2. poniedziałek 30.01.2023 19:00 - 20:30
3. poniedziałek 6.02.2023 19:00 - 20:30
4. poniedziałek 13.02.2023 19:00 - 20:30
5. poniedziałek 20.02.2023 19:00 - 20:30
6. poniedziałek 27.02.2023 19:00 - 20:30
7. poniedziałek 6.03.2023 19:00 - 20:30
8. poniedziałek 13.03.2023 19:00 - 20:30
9. poniedziałek 20.03.2023 19:00 - 20:30
10. poniedziałek 27.03.2023 19:00 - 20:30
11. poniedziałek 3.04.2023 19:00 - 20:30
12. poniedziałek 17.04.2023 19:00 - 20:30
13. poniedziałek 24.04.2023 19:00 - 20:30
14. poniedziałek 8.05.2023 19:00 - 20:30
15. poniedziałek 15.05.2023 19:00 - 20:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskami takimi jak np. eksterioryzacja, opętanie, czy też świadomy sen oraz omówienie tych zagadnień z perspektywy neurofizjologicznej, kulturowej i religijnej.

Tematyka kursu

  1. Odmienne stany świadomości: przedstawienie problemu, 2. Duchowe przebudzenie, 3. Neurofizjologia doświadczenia religijnego, 4. Opętanie demoniczne, 5. Hipnoza, 6. Mediumizm, 7. Terapia regresywna, 8. Eksterioryzacja (out-of-body experience), 9. Świadomy sen (lucid dream), 10. Kundalini Shakti, 11. Spoczynek w Duchu Świętym oraz glosolalia, 12. Doświadczenie śmierci (near-death experience, NDE) 13. Religijna ekstaza: sny i wizje prorocze

Efekty uczenia się

  • Uczestnik zna podstawowe pojęcia z zakresu neurofizjologii doświadczenia religijnego.
  • Uczestnik potrafi podać przykłady odmiennych stanów świadomości.
  • Uczestnik potrafi scharakteryzować poszczególne stany.
  • Uczestnik rozumie interdyscyplinarne podejście do omawianych zjawisk.

Metody pracy

Wykład z elementami konwersatorium


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.