Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Analiza egzystencjalna- pogłębione refleksje nad sensem życia i wyznawanymi wartościami

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 22.04.2021 18:00 - 19:30
2. czwartek 29.04.2021 18:00 - 19:30
3. czwartek 6.05.2021 18:00 - 19:30
4. czwartek 13.05.2021 18:00 - 19:30
5. czwartek 20.05.2021 18:00 - 19:30
6. czwartek 27.05.2021 18:00 - 19:30
7. czwartek 10.06.2021 18:00 - 19:30
8. czwartek 17.06.2021 18:00 - 19:30
9. czwartek 24.06.2021 18:00 - 19:30
10. czwartek 1.07.2021 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi założeniami analizy egzystencjalnej i logoterapii

Dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat wielowymiarowości bycia oraz różnych sposobów doświadczania poczucia sensu życia

Zarysowanie dróg do udanego życia oraz stworzenie okazji do pogłębienia refleksji nad poszukiwaniem spełnienia i szczęścia w swoim życiu

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi technikami logoterapeutycznymi

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wiedzę na następujące tematy:

  • Egzystencjalna analiza różnych wymiarów sensu
  • Klucz do odnalezienia sensu
  • Metoda poszukiwania sensu (MPS)
  • Sens a poczucie własnej wartości
  • Najważniejsze warunki spełnionej egzystencji
  • Egzystencjalna droga do szczęścia i pełni życia
  • Budowanie siły wewnętrznej

Efekty kształcenia

Słuchacz zna najważniejsze założenia analizy egzystencjalnej i logoterapii oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z perspektywy egzystencjalnej  

Słuchacz ma wiedzę na temat różnych wymiarów sensu oraz różnorodnych sposobów doświadczania poczucia sensu życia

Słuchacz propaguje zasady dbałości o zdrowie psychiczne (nie tylko w aspekcie psychodynamicznym, ale również noodynamicznym) w swoim najbliższym otoczeniu.

Metody pracy

analiza przypadków, dyskusja, wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów