Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Analiza egzystencjalna- pogłębione refleksje nad sensem życia i wyznawanymi wartościami

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 15.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 22.04.2021 18:00 - 19:30
2. czwartek 29.04.2021 18:00 - 19:30
3. czwartek 6.05.2021 18:00 - 19:30
4. czwartek 13.05.2021 18:00 - 19:30
5. czwartek 20.05.2021 18:00 - 19:30
6. czwartek 27.05.2021 18:00 - 19:30
7. czwartek 10.06.2021 18:00 - 19:30
8. czwartek 17.06.2021 18:00 - 19:30
9. czwartek 24.06.2021 18:00 - 19:30
10. czwartek 1.07.2021 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi założeniami analizy egzystencjalnej i logoterapii

Dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat wielowymiarowości bycia oraz różnych sposobów doświadczania poczucia sensu życia

Zarysowanie dróg do udanego życia oraz stworzenie okazji do pogłębienia refleksji nad poszukiwaniem spełnienia i szczęścia w swoim życiu

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi technikami logoterapeutycznymi

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wiedzę na następujące tematy:

  • Egzystencjalna analiza różnych wymiarów sensu
  • Klucz do odnalezienia sensu
  • Metoda poszukiwania sensu (MPS)
  • Sens a poczucie własnej wartości
  • Najważniejsze warunki spełnionej egzystencji
  • Egzystencjalna droga do szczęścia i pełni życia
  • Budowanie siły wewnętrznej

Efekty kształcenia

Słuchacz zna najważniejsze założenia analizy egzystencjalnej i logoterapii oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z perspektywy egzystencjalnej  

Słuchacz ma wiedzę na temat różnych wymiarów sensu oraz różnorodnych sposobów doświadczania poczucia sensu życia

Słuchacz propaguje zasady dbałości o zdrowie psychiczne (nie tylko w aspekcie psychodynamicznym, ale również noodynamicznym) w swoim najbliższym otoczeniu.

Metody pracy

analiza przypadków, dyskusja, wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny