Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Analiza egzystencjalna- refleksje nad sensem życia i wyznawanymi wartościami

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 21


Cena kursu: 330,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 9.06.2024 11:00 - 16:45
2. niedziela 16.06.2024 11:00 - 16:45
3. niedziela 30.06.2024 11:00 - 16:45

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi koncepcjami psychologicznymi poruszającymi kwestie egzystencjalne oraz scharakteryzowanie czołowych postaci tego nurtu

Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi założeniami analizy egzystencjalnej i logoterapii

Dostarczenie wiedzy na temat wielowymiarowości bycia oraz różnych sposobów doświadczania poczucia sensu życia

Zarysowanie dróg do udanego życia oraz stworzenie okazji do pogłębienia refleksji nad poszukiwaniem spełnienia i szczęścia w swoim życiu

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi technikami logoterapeutycznymi.

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wiedzę na następujące tematy:

 • Warunki niezbędne dla odnalezienia sensu
 • Poczucie spełnienia oraz egzystencjalna samorealizacja
 • Wartości a nasze osobiste potrzeby i dążenia
 • Podstawowe warunki spełnionej egzystencji
 • Egzystencjalna droga do szczęścia i pełni życia (szczęście pomimo cierpienia) 
 • Uczucia i emocje egzystencjalnie znaczące
 • Egzystencjalna pustka a egzystencja kreatywna
 • Rozwijanie nadziei w życiu dorosłym oraz strategie pracy nad sobą
 • Egzystencjalna analiza różnych wymiarów sensu
 • Klucz do odnalezienia sensu
 • Metoda poszukiwania sensu (MPS)
 • Sens a poczucie własnej wartości
 • Najważniejsze warunki spełnionej egzystencji
 • Budowanie siły wewnętrznej

Efekty kształcenia

Słuchacz zna najważniejsze założenia analizy egzystencjalnej i logoterapii oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z perspektywy egzystencjalnej  

Słuchacz ma wiedzę na temat różnych wymiarów sensu oraz różnorodnych sposobów doświadczania poczucia sensu życia

Słuchacz propaguje zasady dbałości o zdrowie psychiczne (nie tylko w aspekcie psychodynamicznym, ale również noodynamicznym) w swoim najbliższym otoczeniu.

Metody pracy

analiza przypadków, dyskusja, wykład, ćwiczenia do pracy indywidualnej


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.