Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Prowadzący: mgr Anna Hnatów


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 10.10.2017 18:00 - 19:30
2. wtorek 17.10.2017 18:00 - 19:30
3. wtorek 24.10.2017 18:00 - 19:30
4. wtorek 7.11.2017 18:00 - 19:30
5. wtorek 14.11.2017 18:00 - 19:30
6. wtorek 21.11.2017 18:00 - 19:30
7. wtorek 28.11.2017 18:00 - 19:30
8. wtorek 5.12.2017 18:00 - 19:30
9. wtorek 12.12.2017 18:00 - 19:30
10. wtorek 19.12.2017 18:00 - 19:30
11. wtorek 9.01.2018 18:00 - 19:30
12. wtorek 16.01.2018 18:00 - 19:30
13. wtorek 23.01.2018 18:00 - 19:30
14. wtorek 30.01.2018 18:00 - 19:30
15. wtorek 6.02.2018 18:00 - 19:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 

Celem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z istotą, metodami oraz narzędziami badawczymi analizy finansowej. Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia teoretycznych podstaw, a także nabycia praktycznych umiejętności związanych z oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Tematyka kursu

 

Kurs rozpocznie się wprowadzeniem, w ramach którego zostanie uczestnicy zostaną zapoznani z metodami analizy finansowej, a także ze  strukturą sprawozdania finansowego
i specyfiką jego części. Pozostałe zajęcia będą poświęcone omówieniu charakterystyki
oraz przedstawieniu sposobu obliczeń poszczególnych grup wskaźników finansowych.
W ramach zajęć ukazany zostanie sposób interpretacji uzyskanych wyników, a także zależności pomiędzy wskaźnikami finansowymi, niezbędnymi do prawidłowej oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Przewidziana jest praca na danych finansowych wybranych przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zadań obliczeniowych. Szczegółowe zagadnienia omawiane podczas kursu to:

 

 1. Założenia i metody analizy finansowej,
 2. Struktura sprawozdania finansowego, 
 3. Wstępna analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 4. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych, 
 5. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa,
 6. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 7. Analiza sprzedaży,
 8. Analiza kosztów,
 9. Analiza zysku,
 10. Analiza rentowności,
 11. Analiza płynności finansowej,
 12. Analiza obrotowości,
 13. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
 14. Analiza zadłużenia,
 15. Pomiar wartości przedsiębiorstwa.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie znał strukturę sprawozdania finansowego, a także sposób odczytywania z poszczególnych jego części danych finansowych na użytek analizy finansowej. Ponadto uczestnik będzie wykazywał się wiedzą z zakresu metod i narzędzi analizy finansowej, mających zastosowanie do oceny sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa, płynności finansowej, rentowności, obrotowości oraz zadłużenia przedsiębiorstwa Ponadto zdobędzie praktyczną umiejętność obliczenia wskaźników finansowych, dokonania interpretacji otrzymanych wyników oraz dostrzeżenia zależności pomiędzy uzyskanymi wynikami w celu uzyskania obrazu sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa.

Metody pracy

wykład z elementami ćwiczeń, praca w grupach, rozwiązywanie zadań


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemny – zadania polegające na wyliczeniu wskaźników finansowych oraz pytania otwarte dotyczące ich interpretacji.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów