Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Angielska terminologia prawnicza

Prowadzący: dr Magdalena Perdek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski i polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 18:30 - 20:45
2. środa 29.03.2017 18:30 - 20:45
3. środa 5.04.2017 18:30 - 20:45
4. środa 12.04.2017 18:30 - 20:45
5. środa 19.04.2017 18:30 - 20:45
6. środa 26.04.2017 18:30 - 20:45
7. środa 10.05.2017 16:45 - 20:00
8. środa 17.05.2017 16:45 - 20:00
9. środa 24.05.2017 16:45 - 20:00

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Wymagany poziom znajomości języka - B2

 

Cele kursu

Kurs ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych zagadnień z zakresu prawa common law oraz prawa kontynentalnego jak również zaprezentowanie polskiej i angielskiej terminologii prawniczej w ujęciu kontrastywnym. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi tekstami w obrocie prawnym oraz technikami ich tłumaczenia.

Tematyka kursu

 1. Systemy prawne (PL, UK, US) + zawody prawnicze
 2. Słownictwo prawnicze i gramatyka tekstów prawniczych
 3. Umowy i zobowiązania
 4. Prawo rzeczowe
 5. Prawo rodzinne i spadkowe
 6. Prawo spółek
 7. Procedura cywilna
 8. Prawo karne i postępowanie karne

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

 • rozumiał  oraz umiał nazwać i zdefiniować w języku angielskim podstawowe zagadnienia zakresu prawa,
 • poznaną wiedzę będzie umiał wykorzystać przy czytaniu i rozumieniu tekstów dotyczących zagadnień prawnych
 • umiał przetłumaczyć krótkie teksty prawnicze np. umowę o pracę, wezwanie do sądu
 • potrafił opisać podstawowe zagadnienia postępowania cywilnego i karnego w Polsce i krajach anglojęzycznych

Metody pracy

praca w grupach, tłumaczenia, przygotowanie glosariuszy


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny