Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Angielska terminologia prawnicza

Prowadzący: dr Magdalena Perdek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski i polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 18:30 - 20:45
2. środa 29.03.2017 18:30 - 20:45
3. środa 5.04.2017 18:30 - 20:45
4. środa 12.04.2017 18:30 - 20:45
5. środa 19.04.2017 18:30 - 20:45
6. środa 26.04.2017 18:30 - 20:45
7. środa 10.05.2017 16:45 - 20:00
8. środa 17.05.2017 16:45 - 20:00
9. środa 24.05.2017 16:45 - 20:00

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Wymagany poziom znajomości języka - B2

 

Cele kursu

Kurs ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych zagadnień z zakresu prawa common law oraz prawa kontynentalnego jak również zaprezentowanie polskiej i angielskiej terminologii prawniczej w ujęciu kontrastywnym. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi tekstami w obrocie prawnym oraz technikami ich tłumaczenia.

Tematyka kursu

 1. Systemy prawne (PL, UK, US) + zawody prawnicze
 2. Słownictwo prawnicze i gramatyka tekstów prawniczych
 3. Umowy i zobowiązania
 4. Prawo rzeczowe
 5. Prawo rodzinne i spadkowe
 6. Prawo spółek
 7. Procedura cywilna
 8. Prawo karne i postępowanie karne

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

 • rozumiał  oraz umiał nazwać i zdefiniować w języku angielskim podstawowe zagadnienia zakresu prawa,
 • poznaną wiedzę będzie umiał wykorzystać przy czytaniu i rozumieniu tekstów dotyczących zagadnień prawnych
 • umiał przetłumaczyć krótkie teksty prawnicze np. umowę o pracę, wezwanie do sądu
 • potrafił opisać podstawowe zagadnienia postępowania cywilnego i karnego w Polsce i krajach anglojęzycznych

Metody pracy

praca w grupach, tłumaczenia, przygotowanie glosariuszy


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów