Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Angielska terminologia prawnicza

Prowadzący: dr Magdalena Perdek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski i polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 1.02.2017 16:45 - 18:15
2. środa 8.02.2017 16:45 - 18:15
3. środa 22.02.2017 16:45 - 18:15
4. środa 1.03.2017 16:45 - 18:15
5. środa 8.03.2017 16:45 - 18:15
6. środa 15.03.2017 16:45 - 18:15
7. środa 22.03.2017 16:45 - 18:15
8. środa 29.03.2017 16:45 - 18:15
9. środa 5.04.2017 16:45 - 18:15
10. środa 12.04.2017 16:45 - 18:15
11. środa 19.04.2017 16:45 - 18:15
12. środa 26.04.2017 16:45 - 18:15
13. środa 17.05.2017 16:45 - 18:15
14. środa 24.05.2017 16:45 - 18:15
15. środa 31.05.2017 16:45 - 18:15

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Wymagany poziom znajomości języka - B2

 

Cele kursu

Kurs ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych zagadnień z zakresu prawa common law oraz prawa kontynentalnego jak również zaprezentowanie polskiej i angielskiej terminologii prawniczej w ujęciu kontrastywnym. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi tekstami w obrocie prawnym oraz technikami ich tłumaczenia.

Tematyka kursu

 1. Systemy prawne (PL, UK, US)
 2. Zawody prawnicze
 3. Angielski język prawniczy – leksyka i gramatyka
 4. Angielski język prawniczy – leksyka i gramatyka
 5. Umowy i zobowiązania
 6. Umowy i zobowiązania
 7. Własność
 8. Prawo rodzinne
 9. Prawo spadkowe
 10. Procedura cywilna
 11. Prawo karne
 12. Procedura karna
 13. Prawo spółek
 14. Prawo pracy
 15. Powtórka

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

 • rozumiał  oraz umiał nazwać i zdefiniować w języku angielskim podstawowe zagadnienia zakresu prawa,
 • poznaną wiedzę będzie umiał wykorzystać przy czytaniu i rozumieniu tekstów dotyczących zagadnień prawnych
 • umiał przetłumaczyć krótkie teksty prawnicze np. umowę o pracę, wezwanie do sądu
 • potrafił opisać podstawowe zagadnienia postępowania cywilnego i karnego w Polsce i krajach anglojęzycznych

Metody pracy

praca w grupach, tłumaczenia, przygotowanie glosariuszy


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.