Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Angielski na co dzień i do pracy: Kurs na poziomie B2

Prowadzący: dr hab. Anna Szczepaniak-Kozak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 21.10.2019 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 4.11.2019 18:30 - 20:00
3. czwartek 7.11.2019 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 18.11.2019 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 25.11.2019 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 2.12.2019 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 9.12.2019 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 16.12.2019 18:30 - 20:00
9. czwartek 2.01.2020 18:30 - 20:00
10. czwartek 9.01.2020 18:30 - 20:00
11. poniedziałek 13.01.2020 18:30 - 20:00
12. poniedziałek 20.01.2020 18:30 - 20:00
13. poniedziałek 27.01.2020 18:30 - 20:00
14. poniedziałek 3.02.2020 18:30 - 20:00
15. poniedziałek 10.02.2020 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2 przy pomocy ćwiczeń konwersacyjnych, rozwijających język pożądanych w wybranych rolach społecznych i zawodowych. Kurs będzie również uwzględniał zagadnienia gramatyczne i leksykalne, które pomogą w sprawnych zachowaniach językowych w danej sytuacji. Zajęcia będą w dużej mierze opierać się na praktycznych ćwiczeniach, pracy z tekstem autentycznym i ćwiczeniami ze słuchu.

Tematyka kursu

 1. Pierwsze wrażenie i wprowadzenie do nieformalnej prezentacji (powtórzenie czasów przyszłych i czasowników modalnych) (6h)
 2. Język niezbędny do omawiania bieżących zagadnień, wyłaniających się problemów i ich rozwiązań (powtórzenie czasów przeszłych i perfect) (8h)
 3. Język niezbędny do prowadzenia i wypracowywania porozumienia (powtórzenie wyrażeń porównywujących i generalizujących). (6h)
 4. Analiza tekstu autentycznego pod względem gramatyczno-leksykalnym (4h).
 5. Relacje z bieżących wiadomości, relacja ze spotkania formalnego/nieformalnego, mini-prezentacja. (6h)

Efekty kształcenia

Po ukończeniu zajęć słuchacz:

 1. wypowiada się adekwatnie do danego kontekstu sytuacyjnego;
 2. potrafi zareagować w rozmowie, biorąc pod uwagę funkcje języka
 3. rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku angielskim
 4. tworzy poprawne zdania/wypowiedzi pisemne z uwzględnieniem podstawowych różnic w gramatyce języka pisanego, w tym tych charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego;
 5. prezentuje relację, propozycję i/lub linię argumentacyjną przy użyciu adekwatnych struktur i słownictwa.

Metody pracy

Prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia wprowadzająca w tematykę zajęć, praca w grupach, ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, ze słuchu; praca z tekstem autentycznym.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Ustna prezentacja mini-projektu z wykorzystaniem języka funkcjonalnego.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów