Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Angielski na co dzień i do pracy: Kurs na poziomie B2- gr. II

Prowadzący: dr hab. Anna Szczepaniak-Kozak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2019
Zamknięcie zapisów: 5.10.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.10.2019 16:45 - 20:00
2. wtorek 5.11.2019 16:45 - 20:00
3. wtorek 19.11.2019 16:45 - 20:00
4. wtorek 3.12.2019 16:45 - 20:00
5. wtorek 17.12.2019 16:45 - 20:00
6. wtorek 7.01.2020 16:45 - 20:00
7. wtorek 21.01.2020 16:45 - 20:00
8. wtorek 28.01.2020 16:45 - 18:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2 przy pomocy ćwiczeń konwersacyjnych, rozwijających język pożądanych w wybranych rolach społecznych i zawodowych. Kurs będzie również uwzględniał zagadnienia gramatyczne i leksykalne, które pomogą w sprawnych zachowaniach językowych w danej sytuacji. Zajęcia będą w dużej mierze opierać się na praktycznych ćwiczeniach, pracy z tekstem autentycznym i ćwiczeniami ze słuchu.

Tematyka kursu

  1. Pierwsze wrażenie i wprowadzenie do nieformalnej prezentacji (powtórzenie czasów przyszłych i czasowników modalnych) (6h)
  2. Język niezbędny do omawiania bieżących zagadnień, wyłaniających się problemów i ich rozwiązań (powtórzenie czasów przeszłych i perfect) (8h)
  3. Język niezbędny do prowadzenia i wypracowywania porozumienia (powtórzenie wyrażeń porównywujących i generalizujących). (6h)
  4. Analiza tekstu autentycznego pod względem gramatyczno-leksykalnym (4h).
  5. Relacje z bieżących wiadomości, relacja ze spotkania formalnego/nieformalnego, mini-prezentacja. (6h)

Efekty kształcenia

Po ukończeniu zajęć słuchacz:

  1. wypowiada się adekwatnie do danego kontekstu sytuacyjnego;
  2. potrafi zareagować w rozmowie, biorąc pod uwagę funkcje języka
  3. rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku angielskim
  4. tworzy poprawne zdania/wypowiedzi pisemne z uwzględnieniem podstawowych różnic w gramatyce języka pisanego, w tym tych charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego;
  5. prezentuje relację, propozycję i/lub linię argumentacyjną przy użyciu adekwatnych struktur i słownictwa.

Metody pracy

Prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia wprowadzająca w tematykę zajęć, praca w grupach, ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, ze słuchu; praca z tekstem autentycznym.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Ustna prezentacja mini-projektu z wykorzystaniem języka funkcjonalnego.