Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Angielski nieodkryty: aspekty pomijane w standardowej dydaktyce EFL

Prowadzący: dr Anna Szczepaniak-Kozak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.03.2018 18:30 - 20:00
2. wtorek 20.03.2018 18:30 - 20:00
3. wtorek 27.03.2018 18:30 - 20:00
4. wtorek 3.04.2018 18:30 - 20:00
5. wtorek 10.04.2018 18:30 - 20:00
6. wtorek 17.04.2018 18:30 - 20:00
7. wtorek 24.04.2018 18:30 - 20:00
8. wtorek 8.05.2018 18:30 - 20:00
9. wtorek 15.05.2018 18:30 - 20:00
10. wtorek 22.05.2018 18:30 - 20:00
11. wtorek 29.05.2018 18:30 - 20:00
12. wtorek 5.06.2018 18:30 - 20:00
13. wtorek 12.06.2018 18:30 - 20:00
14. wtorek 19.06.2018 18:30 - 20:00
15. wtorek 26.06.2018 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2/C1 przy pomocy ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych w obszarach najczęściej pomijanych na kursach czy też lektoratach. Najczęściej dotyczy to różnic między językiem mówionym a pisanym, formalności i nieformalności, grzeczności językowej lub żargonów, np. zawodowych. Zajęcia będą w dużej mierze opierać się na praktycznych ćwiczeniach, w tym tych obejmujących tłumaczenie.

Tematyka kursu

W trakcie zajęć słuchacze będą pracować nad następującymi obszarami języka angielskiego w odniesieniu do zasobów słownictwa i kompetencji gramatycznej:

 1. Cechy angielskiego języka mówionego: przysłówki, formy emfatyczne, pytania i krótkie formy reakcji na pytania, skale konkretności wypowiedzi (vagene language) (8h)
 2. Cechy angielskiego języka pisanego: formy łączące części zdania i zdania; spójność tekstu, formy emfatyczne w tekście pisanym, równice między British English i American English (8h)
 3. Czasowniki frazowe i inne złożenia wyrazowe (8h)
 4. Wyrażanie funkcji językowych i poziomów grzeczności, np. wyrażanie zgody, próśb, przeprosin, komplementów, itd. (6h)

Efekty kształcenia

 1. rozumie i stosuje zasady poprawności i adekwatności kontekstualnej obowiązujące w języku angielskim;
 2. tworzy poprawne zdania/wypowiedzi pisemne/ustne z uwzględnieniem podstawowych różnic w gramatyce i leksyce, w tym tych charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego, języka zawodowego;
 3. potrafi krytycznie oceniać poprawność językową i poprawiać błędy w cudzych i własnych wypowiedziach pisemnych i ustnych;
 4. stosuje zasady grzeczności charakterystyczne dla języka angielskiego;

Metody pracy

Prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia wprowadzająca tematykę zajęć, praca w grupach, tłumaczenia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemne tłumaczenie zdań z języka polskiego na język angielski, ćwiczenia gramatyczne.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów