Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Angielski nieodkryty: aspekty pomijane w standardowej dydaktyce EFL- część II

Prowadzący: dr Anna Szczepaniak-Kozak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.10.2018 18:30 - 20:00
2. czwartek 25.10.2018 18:30 - 20:00
3. czwartek 8.11.2018 18:30 - 20:00
4. czwartek 15.11.2018 18:30 - 20:00
5. czwartek 22.11.2018 18:30 - 20:00
6. czwartek 29.11.2018 18:30 - 20:00
7. czwartek 6.12.2018 18:30 - 20:00
8. czwartek 13.12.2018 18:30 - 20:00
9. czwartek 20.12.2018 18:30 - 20:00
10. czwartek 3.01.2019 18:30 - 20:00
11. czwartek 10.01.2019 18:30 - 20:00
12. czwartek 17.01.2019 18:30 - 20:00
13. czwartek 24.01.2019 18:30 - 20:00
14. czwartek 31.01.2019 18:30 - 20:00
15. czwartek 7.02.2019 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2/C1 przy pomocy ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych w obszarach najczęściej pomijanych na kursach czy też lektoratach. Najczęściej dotyczy to różnic między językiem mówionym a pisanym, formalności i nieformalności, grzeczności językowej lub żargonów, np. zawodowych. Zajęcia będą w dużej mierze opierać się na praktycznych ćwiczeniach, w tym tych obejmujących tłumaczenie. W zajęciach mogą również uczestniczyć osoby, które nie brały udziału w I części zajęć.

Tematyka kursu

W trakcie zajęć słuchacze będą pracować nad następującymi obszarami języka angielskiego w odniesieniu do zasobów słownictwa i kompetencji gramatycznej:

  1. Cechy angielskiego języka mówionego: przysłówki, formy emfatyczne, pytania i krótkie formy reakcji na pytania, skale konkretności wypowiedzi (vagene language) (8h)
  2. Cechy angielskiego języka pisanego: formy łączące części zdania i zdania; spójność tekstu, formy emfatyczne w tekście pisanym, równice między British English i American English (8h)
  3. Czasowniki frazowe i inne złożenia wyrazowe (8h)
  4. Wyrażanie funkcji językowych i poziomów grzeczności, np. wyrażanie zgody, próśb, przeprosin, komplementów, itd. (6h)

Efekty kształcenia

  1. rozumie i stosuje zasady poprawności i adekwatności kontekstualnej obowiązujące w języku angielskim;
  2. tworzy poprawne zdania/wypowiedzi pisemne/ustne z uwzględnieniem podstawowych różnic w gramatyce i leksyce, w tym tych charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego, języka zawodowego;
  3. potrafi krytycznie oceniać poprawność językową i poprawiać błędy w cudzych i własnych wypowiedziach pisemnych i ustnych;
  4. stosuje zasady grzeczności charakterystyczne dla języka angielskiego;

Metody pracy

Prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia wprowadzająca tematykę zajęć, praca w grupach, tłumaczenia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemne tłumaczenie zdań z języka polskiego na język angielski, ćwiczenia gramatyczne.