Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Angielski w biznesie: komunikacja ustna (B2-B2 plus)

Prowadzący: dr hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski/polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 12.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.10.2018 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 22.10.2018 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 29.10.2018 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 5.11.2018 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 12.11.2018 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 19.11.2018 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 26.11.2018 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 3.12.2018 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 10.12.2018 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 17.12.2018 18:30 - 20:00
11. poniedziałek 7.01.2019 18:30 - 20:00
12. poniedziałek 14.01.2019 18:30 - 20:00
13. poniedziałek 21.01.2019 18:30 - 20:00
14. poniedziałek 28.01.2019 18:30 - 20:00
15. poniedziałek 4.02.2019 18:30 - 20:00

Collegium Martineum
ul. św. Marcin 78; 61-809 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest doskonalenie umiejętności mówienia w języku angielskim w kontekście komunikacji biznesowej. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi formami komunikacji biznesowej i stosowanymi w nich strukturami leksykalno-gramatycznymi.

Tematyka kursu

Kursanci będą rozwijać umiejętności komunikowania się języku angielskim w miejscu pracy oraz poszerzać zakres słownictwa biznesowego w następujących grupach tematycznych: 

 

 1. Wywieranie dobrego wrażenia
 2. Rozmowa o pracę
 3. Prowadzenie zebrań
 4. Negocjowanie
 5. Rozwiązywanie konfliktów
 6. Motywowanie
 7. Telefonowanie
 8. Prezentacje informacyjne
 9. Prezentacje perswazyjne
 10. Różnice międzykulturowe
 11. Spotkania towarzyskie

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- będzie znał i rozpoznawał formy ustnej komunikacji biznesowej

- będzie znał słownictwo i struktury gramatyczne stosowane w języku angielskim w ustnej komunikacji biznesowej

- będzie potrafił płynnie komunikować się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych związanych z prowadzeniem działalności biznesowej (tj. prezentacje, zebrania, negocjacje, telefonowanie, rozmowy o pracę, spotkania towarzyskie) w różnych kontekstach branżowych i kulturowych i zastosowaniem profesjonalnej terminologii

- będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności we własnej praktyce zawodowej

 

Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w całości w języku angielskim.  Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności mówienia oraz przełamania bariery w komunikacji w języku angielskim dzięki zastosowaniu zróżnicowanych, aktywnych metod pracy, obejmujących m.in.:    

- pracę z tekstem i materiałami audiowizualnymi

- dyskusję moderowaną

- mini-wykład

- prezentacje multimedialne

- pracę w parach i grupach                                                                                                   

- burzę mózgów

-symulacje

- studium przypadku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie, w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin. Egzamin będzie miał formę ustną.