Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Angielski w biznesie: komunikacja ustna (B2-B2 plus)

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski/polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.10.2021 16:45 - 18:15
2. wtorek 2.11.2021 16:45 - 18:15
3. wtorek 9.11.2021 16:45 - 18:15
4. wtorek 16.11.2021 16:45 - 18:15
5. wtorek 23.11.2021 16:45 - 18:15
6. wtorek 30.11.2021 16:45 - 18:15
7. wtorek 7.12.2021 16:45 - 18:15
8. wtorek 14.12.2021 16:45 - 18:15
9. wtorek 21.12.2021 16:45 - 18:15
10. wtorek 4.01.2022 16:45 - 18:15
11. wtorek 11.01.2022 16:45 - 18:15
12. wtorek 18.01.2022 16:45 - 18:15
13. wtorek 25.01.2022 16:45 - 18:15
14. wtorek 1.02.2022 16:45 - 18:15
15. wtorek 8.02.2022 16:45 - 18:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

 KURS ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W FORMIE ZDALNEJ

WYMAGANY POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO – B2

Proszę o samodzielną weryfikację poziomu językowego. Można skorzystać z testu online, np. https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest doskonalenie umiejętności mówienia w języku angielskim w kontekście komunikacji biznesowej. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi formami komunikacji biznesowej i stosowanymi w nich strukturami leksykalno-gramatycznymi.

Tematyka kursu

Kursanci będą rozwijać umiejętności komunikowania się języku angielskim w miejscu pracy oraz poszerzać zakres słownictwa biznesowego w następujących grupach tematycznych: 

 

 1. Wywieranie dobrego wrażenia
 2. Rozmowa o pracę
 3. Prowadzenie zebrań
 4. Negocjowanie
 5. Rozwiązywanie konfliktów
 6. Motywowanie
 7. Telefonowanie
 8. Prezentacje informacyjne
 9. Prezentacje perswazyjne
 10. Różnice międzykulturowe
 11. Spotkania towarzyskie

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- będzie znał i rozpoznawał formy ustnej komunikacji biznesowej

- będzie znał słownictwo i struktury gramatyczne stosowane w języku angielskim w ustnej komunikacji biznesowej

- będzie potrafił płynnie komunikować się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych związanych z prowadzeniem działalności biznesowej (tj. prezentacje, zebrania, negocjacje, telefonowanie, rozmowy o pracę, spotkania towarzyskie) w różnych kontekstach branżowych i kulturowych i zastosowaniem profesjonalnej terminologii

- będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności we własnej praktyce zawodowej

 

Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w całości w języku angielskim.  Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności mówienia oraz przełamania bariery w komunikacji w języku angielskim dzięki zastosowaniu zróżnicowanych, aktywnych metod pracy, obejmujących m.in.:    

- pracę z tekstem i materiałami audiowizualnymi

- dyskusję moderowaną

- mini-wykład

- prezentacje multimedialne

- pracę w parach i grupach                                                                                                   

- burzę mózgów

-symulacje

- studium przypadku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.