Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Angielski w biznesie: komunikacja ustna (B2-B2 plus)- część II

Prowadzący: dr hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.10.2018 16:45 - 18:15
2. poniedziałek 22.10.2018 16:45 - 18:15
3. poniedziałek 29.10.2018 16:45 - 18:15
4. poniedziałek 5.11.2018 16:45 - 18:15
5. poniedziałek 12.11.2018 16:45 - 18:15
6. poniedziałek 19.11.2018 16:45 - 18:15
7. poniedziałek 26.11.2018 16:45 - 18:15
8. poniedziałek 3.12.2018 16:45 - 18:15
9. poniedziałek 10.12.2018 16:45 - 18:15
10. poniedziałek 17.12.2018 16:45 - 18:15
11. poniedziałek 7.01.2019 16:45 - 18:15
12. poniedziałek 14.01.2019 16:45 - 18:15
13. poniedziałek 21.01.2019 16:45 - 18:15
14. poniedziałek 28.01.2019 16:45 - 18:15
15. poniedziałek 4.02.2019 16:45 - 18:15

Collegium Martineum
ul. św. Marcin 78; 61-809 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest doskonalenie umiejętności mówienia w języku angielskim w kontekście komunikacji biznesowej. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi formami komunikacji biznesowej i stosowanymi w nich strukturami leksykalno-gramatycznymi.

Tematyka kursu

Kurs jest doskonaleniem umiejętności komunikowania się języku angielskim w miejscu pracy. W celu dalszego poszerzania słownictwa biznesowego realizowane będą następujące zakresy tematyczne: 

  1. Szkolenia i coaching
  2. Marketing
  3. Public relations
  4. Społeczna odpowiedzialność biznesu
  5. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
  6. Skuteczna sprzedaż
  7. Finanse i rachunkowość
  8. Strategie biznesowe
  9. Prezentowanie przed międzynarodowym audytorium
  10. Specjalistyczne prezentacje biznesowe

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- będzie znał i rozpoznawał formy ustnej komunikacji biznesowej;

- będzie znał słownictwo i struktury gramatyczne stosowane w języku angielskim w ustnej komunikacji biznesowej;

- będzie potrafił płynnie komunikować się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych związanych z prowadzeniem działalności biznesowej (tj. prezentacje, zebrania, negocjacje, szkolenia) w różnych kontekstach branżowych i kulturowych i zastosowaniem profesjonalnej terminologii;

- będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności we własnej praktyce zawodowej.

Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w całości w języku angielskim.  Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności mówienia oraz przełamania bariery w komunikacji w języku angielskim dzięki zastosowaniu zróżnicowanych, aktywnych metod pracy, obejmujących m.in.:    

- pracę z tekstem i materiałami audiowizualnymi

- dyskusję moderowaną

- mini-wykład

- prezentacje multimedialne

- pracę w parach i grupach                                                                                                   

- burzę mózgów

-symulacje

- studium przypadku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie, w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin. Egzamin będzie miał formę ustną.