Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Angielski w biznesie: komunikacja ustna (B2-B2 plus) - GR. II

Prowadzący: dr Emilia Wąsikiewicz-Firlej


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 21.09.2017
Zamknięcie zapisów: 2.10.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 34

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 11.10.2017 16:45 - 18:15
2. środa 18.10.2017 16:45 - 18:15
3. środa 25.10.2017 16:45 - 18:15
4. środa 8.11.2017 16:45 - 18:15
5. środa 15.11.2017 16:45 - 18:15
6. środa 22.11.2017 16:45 - 18:15
7. środa 29.11.2017 16:45 - 18:15
8. środa 6.12.2017 16:45 - 18:15
9. środa 13.12.2017 16:45 - 18:15
10. środa 20.12.2017 16:45 - 18:15
11. środa 3.01.2018 16:45 - 18:15
12. środa 10.01.2018 16:45 - 18:15
13. środa 17.01.2018 16:45 - 18:15
14. środa 24.01.2018 16:45 - 18:15
15. środa 31.01.2018 16:45 - 18:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest doskonalenie umiejętności mówienia w języku angielskim w kontekście komunikacji biznesowej. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi formami komunikacji biznesowej i stosowanymi w nich strukturami leksykalno-gramatycznymi.

Tematyka kursu

 1. Wywieranie dobrego wrażenia
 2. Prezentacje informacyjne (4 h)
 3. Prezentacje perswazyjne (4h)
 4. Prowadzenie zebrań
 5. Negocjowanie (4h)
 1. Rozwiązywanie konfliktów
 2. Motywowanie
 3. Telefonowanie
 4. Rozmowa o pracę
 5. Spotkania towarzyskie
 6. Różnice międzykulturowe
 7. Konsolidacja

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- będzie znał i rozpoznawał formy ustnej komunikacji biznesowej

- będzie znał słownictwo i struktury gramatyczne stosowane w języku angielskim w ustnej komunikacji biznesowej

- będzie potrafił płynnie komunikować się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych związanych z prowadzeniem działalności biznesowej (tj. prezentacje, zebrania, negocjacje, telefonowanie, rozmowy o pracę, spotkania towarzyskie) w różnych kontekstach branżowych i kulturowych i zastosowaniem profesjonalnej terminologii

- będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności we własnej praktyce zawodowej

Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w całości w języku angielskim.  Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności mówienia oraz przełamania bariery w komunikacji w języku angielskim dzięki zastosowaniu zróżnicowanych, aktywnych metod pracy, obejmujących m.in.:    

- pracę z tekstem i materiałami audiowizualnymi

- dyskusję moderowaną

- mini-wykład

- prezentacje multimedialne

- pracę w parach i grupach

- burzę mózgów

-symulacje

- studium przypadku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin będzie miał formę ustną.