Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Angielski w biznesie: komunikacja ustna (B2-B2 plus) II

Prowadzący: dr Emilia Wąsikiewicz-Firlej


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 350,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 15.03.2018 16:45 - 18:15
2. czwartek 22.03.2018 16:45 - 18:15
3. czwartek 29.03.2018 16:45 - 18:15
4. czwartek 5.04.2018 16:45 - 18:15
5. czwartek 12.04.2018 16:45 - 18:15
6. czwartek 19.04.2018 16:45 - 18:15
7. czwartek 26.04.2018 16:45 - 18:15
8. czwartek 10.05.2018 16:45 - 18:15
9. czwartek 17.05.2018 16:45 - 18:15
10. czwartek 24.05.2018 16:45 - 18:15
11. czwartek 7.06.2018 16:45 - 18:15
12. czwartek 14.06.2018 16:45 - 18:15
13. czwartek 21.06.2018 16:45 - 18:15
14. czwartek 28.06.2018 16:45 - 18:15
15. czwartek 5.07.2018 16:45 - 18:15

Collegium Historicum
ul. św. Marcin 78; 61-809 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest doskonalenie umiejętności mówienia w języku angielskim w kontekście komunikacji biznesowej. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi formami komunikacji biznesowej i stosowanymi w nich strukturami leksykalno-gramatycznymi.

Tematyka kursu

Kurs jest doskonaleniem umiejętności komunikowania się języku angielskim w miejscu pracy. W celu dalszego poszerzania słownictwa biznesowego realizowane będą następujące zakresy tematyczne: 

 1. Szkolenia i coaching
 2. Marketing
 3. Public relations
 4. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 5. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 6. Skuteczna sprzedaż
 7. Finanse i rachunkowość
 8. Strategie biznesowe
 9. Prezentowanie przed międzynarodowym audytorium
 10. Specjalistyczne prezentacje biznesowe

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- będzie znał i rozpoznawał formy ustnej komunikacji biznesowej;

- będzie znał słownictwo i struktury gramatyczne stosowane w języku angielskim w ustnej komunikacji biznesowej;

- będzie potrafił płynnie komunikować się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych związanych z prowadzeniem działalności biznesowej (tj. prezentacje, zebrania, negocjacje, szkolenia) w różnych kontekstach branżowych i kulturowych i zastosowaniem profesjonalnej terminologii;

- będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności we własnej praktyce zawodowej.

Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w całości w języku angielskim.  Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności mówienia oraz przełamania bariery w komunikacji w języku angielskim dzięki zastosowaniu zróżnicowanych, aktywnych metod pracy, obejmujących m.in.:    

- pracę z tekstem i materiałami audiowizualnymi

- dyskusję moderowaną

- mini-wykład

- prezentacje multimedialne

- pracę w parach i grupach                                                                                                   

- burzę mózgów

-symulacje

- studium przypadku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie, w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin. Egzamin będzie miał formę ustną.  

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów