Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Angielski w marketingu i public relations (B2)

Prowadzący: dr Emilia Wąsikiewicz-Firlej


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 12.10.2017 16:45 - 18:15
2. czwartek 19.10.2017 16:45 - 18:15
3. czwartek 26.10.2017 16:45 - 18:15
4. czwartek 9.11.2017 16:45 - 18:15
5. czwartek 16.11.2017 16:45 - 18:15
6. czwartek 23.11.2017 16:45 - 18:15
7. czwartek 30.11.2017 16:45 - 18:15
8. czwartek 7.12.2017 16:45 - 18:15
9. czwartek 14.12.2017 16:45 - 18:15
10. czwartek 4.01.2018 16:45 - 18:15
11. czwartek 11.01.2018 16:45 - 18:15
12. czwartek 18.01.2018 16:45 - 18:15
13. czwartek 25.01.2018 16:45 - 18:15
14. czwartek 1.02.2018 16:45 - 18:15
15. czwartek 8.02.2018 16:45 - 18:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i terminologią stosowaną w marketingu i public relations oraz usprawnienie komunikowania się w języku angielskim w odniesieniu do kontekstu zawodowego

Tematyka kursu

 1. Definicja marketingu i orientacji rynkowej
 2. Formy reklamy i promocji
 3. Produkt i marka
 4. Polityka cenowa i dystrybucja
 5. Marketing międzynarodowy
 6. E-commerce
 7. Czym jest public relations?
 8. Public relations w praktyce
 9. Ścieżki kariery w public relations
 10. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 11. Public relations w sektorze non-profit
 12. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 13. Komunikacja i technologia
 14. Analiza studiów przypadku: prezentacje uczestników
 15. Konsolidacja

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- będzie znał, rozumiał i potrafił zdefiniować w języku angielskim podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu i public relations

- będzie potrafił komunikować się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych używając specjalistycznej terminologii stosowanej w branży marketingu i public relations

- będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności we własnej praktyce zawodowej

 Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w całości w języku angielskim.  Uczestnicy będą mieli możliwość zintegrowanego doskonalenia wszystkich sprawności językowych oraz przełamania bariery w komunikacji w języku angielskim dzięki zastosowaniu zróżnicowanych, aktywnych metod pracy, obejmujących m.in.:    

- pracę z tekstem i materiałami audiowizualnymi

- dyskusję moderowaną

- mini-wykład

- prezentacje multimedialne

- pracę w parach i grupach

- burzę mózgów

-symulacje

- studium przypadku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin będzie miał formę pisemną (test).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów