Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Angielski w marketingu i public relations (B2)

Prowadzący: dr hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.10.2018 18:00 - 19:30
2. wtorek 23.10.2018 18:00 - 19:30
3. wtorek 30.10.2018 18:00 - 19:30
4. wtorek 6.11.2018 18:00 - 19:30
5. wtorek 13.11.2018 18:00 - 19:30
6. wtorek 20.11.2018 18:00 - 19:30
7. wtorek 27.11.2018 18:00 - 19:30
8. wtorek 4.12.2018 18:00 - 19:30
9. wtorek 11.12.2018 18:00 - 19:30
10. wtorek 18.12.2018 18:00 - 19:30
11. wtorek 8.01.2019 18:00 - 19:30
12. wtorek 15.01.2019 18:00 - 19:30
13. wtorek 22.01.2019 18:00 - 19:30
14. wtorek 29.01.2019 18:00 - 19:30
15. wtorek 5.02.2019 18:00 - 19:30

Collegium Martineum
ul. św. Marcin 78; 61-809 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i terminologią stosowaną w marketingu i public relations oraz usprawnienie komunikowania się w języku angielskim w odniesieniu do kontekstu zawodowego

Tematyka kursu

 1. Definicja marketingu i orientacji rynkowej
 2. Formy reklamy i promocji
 3. Produkt i marka
 4. Polityka cenowa i dystrybucja
 5. Marketing międzynarodowy
 6. E-commerce
 7. Czym jest public relations?
 8. Public relations w praktyce
 9. Ścieżki kariery w public relations
 10. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 11. Public relations w sektorze non-profit
 12. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 13. Komunikacja i technologia
 14. Analiza studiów przypadku: prezentacje uczestników
 15. Konsolidacja

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- będzie znał, rozumiał i potrafił zdefiniować w języku angielskim podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu i public relations

- będzie potrafił komunikować się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych używając specjalistycznej terminologii stosowanej w branży marketingu i public relations

- będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności we własnej praktyce zawodowej

 Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w całości w języku angielskim.  Uczestnicy będą mieli możliwość zintegrowanego doskonalenia wszystkich sprawności językowych oraz przełamania bariery w komunikacji w języku angielskim dzięki zastosowaniu zróżnicowanych, aktywnych metod pracy, obejmujących m.in.:    

- pracę z tekstem i materiałami audiowizualnymi

- dyskusję moderowaną

- mini-wykład

- prezentacje multimedialne

- pracę w parach i grupach

- burzę mózgów

-symulacje

- studium przypadku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin będzie miał formę pisemną (test).