Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Angielski w mowie- poziom podstawowy (wersja amerykańska)

Prowadzący: dr Hanna Wysocka


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 9.10.2017 17:00 - 19:30
2. poniedziałek 16.10.2017 17:00 - 19:30
3. poniedziałek 23.10.2017 17:00 - 19:30
4. poniedziałek 30.10.2017 17:00 - 19:30
5. poniedziałek 6.11.2017 17:00 - 19:30

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności poprawnego mówienia po angielsku w sytuacjach zawodowych, takich jak prezentacje, konferencje, raporty z prowadzonych projektów oraz w sytuacjach nieformalnych – rozmowy kuluarowe, telefoniczne, prywatne konwersacje na tematy codzienne.

Tematyka kursu

Tematy ogólno-społeczne oraz akademickie: artykuły prasowe, teksty akademickie oraz materiały (o tematyce związanej z wykonywanym zawodem)  zgłoszone przez uczestników kursu.

Efekty kształcenia

Osiągnięcie pełniejszej kontroli nad poprawną wymową w języku mówionym. Wypracowanie świadomego posługiwania się gramatyką, słownictwem i frazeologią języka angielskiego w mowie. 

Metody pracy

Praca z tekstem oraz nagraniami w języku angielskim jako wzorcem do naśladowania oraz czytanie, recytacje, dyskusje, prezentacje w języku angielskim tekstów prowadzącego oraz materiałów uczestników kursu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Nagranie wideo wygłoszonej prezentacji.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów