Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Angielski w mowie- warsztaty z konwersacji- poziom średniozaaw.

Prowadzący: dr Iwona Łęska-Drajerczak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 10.10.2017 16:00 - 17:30
2. wtorek 17.10.2017 16:00 - 17:30
3. wtorek 24.10.2017 16:00 - 17:30
4. wtorek 7.11.2017 16:00 - 17:30
5. wtorek 14.11.2017 16:00 - 17:30
6. wtorek 21.11.2017 16:00 - 17:30
7. wtorek 28.11.2017 16:00 - 17:30
8. wtorek 5.12.2017 16:00 - 16:45

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest usprawnienie płynności mówienia u słuchaczy na tematy codzienne oraz akademickie, rozbudowa słownictwa tematycznego oraz umiejętności słuchania w języku angielskim a także budowy wypowiedzi ustnej w zależności od celu i okoliczności wygłaszanej wypowiedzi ustnej

Tematyka kursu

Zagadnienia bieżące z zakresu życia codziennego w Polsce i na świecie wymagające sformułowania opinii i poparcia jej przekonywującymi argumentami. Proponowane moduły tematyczne : Work ( wellness at work, success, job interviews, work motivation, job satisfaction  and burnout, work immigration), Relationships ( friendship, communication in today’s world, social media, the Internet), Lifestyles ( new trends and fashions aiding people in creating a satisfying personal life), Education (school education  and lifelong education)

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik osiągnie większą kontrolę nad poprawną wymową w języku mówionym angielskim, będzie posiadał większą umiejętność świadomego posługiwania się gramatyką, słownictwem i frazeologią języka angielskiego w tworzeniu wypowiedzi ustnych na poziomie średniozaawansowanym. Uczestnik także udoskonali umiejętność budowania poprawnej stylistycznie i semantycznie oraz odpowiedniej do sytuacji komunikacyjnej wypowiedzi ustnej w języku angielskim. 

Metody pracy

Praca z tekstem oraz nagraniami w języku angielskim jako wzorcem do naśladowania oraz dyskusje, debaty a także indywidualne krótkie prezentacje w języku angielskim na podstawie materiałów prowadzącego kurs.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Nagranie wideo wypowiedzi ustnej każdego uczestnika kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów