Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Angielski w mowie- warsztaty z mówienia w języku angielskim- poziom średniozaawansowany- wersja amerykańska

Prowadzący: dr Hanna Wysocka


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 15.03.2018 17:00 - 19:30
2. czwartek 22.03.2018 17:00 - 19:30
3. czwartek 29.03.2018 17:00 - 19:30
4. czwartek 5.04.2018 17:00 - 19:30
5. czwartek 12.04.2018 17:00 - 19:30
6. czwartek 19.04.2018 17:00 - 19:30
7. czwartek 26.04.2018 17:00 - 18:30

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności poprawnego mówienia po angielsku w sytuacjach zawodowych, takich jak prezentacje, konferencje, raporty oraz w sytuacjach nieformalnych – rozmowy kuluarowe, telefoniczne, itp.

Tematyka kursu

Tematy ogólno-społeczne oraz akademickie: artykuły prasowe, teksty akademickie oraz materiały (o tematyce związanej z wykonywanym zawodem)  zgłoszone przez uczestników kursu.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik posługuje się językiem angielskim, w zakresie wymowy i gramatyki, świadomie stosując reguły gramatyczne i zasady wymowy. Jest świadomy konieczności sprawdzania wymowy w słownikach wymowy, i stosuje wypracowane w czasie zajęć nawyki językowe. Umie wyjaśnić jakie reguły gramatyczne stosuje w swojej wypowiedzi i dlaczego.  Zdaje sobie sprawę z odrębności idiomatyki języka angielskiego względem języka polskiego.

Metody pracy

Praca z tekstem oraz nagraniami w języku angielskim jako wzorcem do naśladowania oraz czytanie, recytacje, dyskusje, prezentacje w języku angielskim tekstów prowadzącego oraz materiałów uczestników kursu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Nagranie wideo wygłoszonej prezentacji.