Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Angielski w mowie- warsztaty z mówienia w języku angielskim- poziom średniozaawansowany- wersja amerykańska

Prowadzący: dr Hanna Wysocka


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 15.03.2018 17:00 - 19:30
2. czwartek 22.03.2018 17:00 - 19:30
3. czwartek 29.03.2018 17:00 - 19:30
4. czwartek 5.04.2018 17:00 - 19:30
5. czwartek 12.04.2018 17:00 - 19:30
6. czwartek 19.04.2018 17:00 - 19:30
7. czwartek 26.04.2018 17:00 - 18:30

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności poprawnego mówienia po angielsku w sytuacjach zawodowych, takich jak prezentacje, konferencje, raporty oraz w sytuacjach nieformalnych – rozmowy kuluarowe, telefoniczne, itp.

Tematyka kursu

Tematy ogólno-społeczne oraz akademickie: artykuły prasowe, teksty akademickie oraz materiały (o tematyce związanej z wykonywanym zawodem)  zgłoszone przez uczestników kursu.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik posługuje się językiem angielskim, w zakresie wymowy i gramatyki, świadomie stosując reguły gramatyczne i zasady wymowy. Jest świadomy konieczności sprawdzania wymowy w słownikach wymowy, i stosuje wypracowane w czasie zajęć nawyki językowe. Umie wyjaśnić jakie reguły gramatyczne stosuje w swojej wypowiedzi i dlaczego.  Zdaje sobie sprawę z odrębności idiomatyki języka angielskiego względem języka polskiego.

Metody pracy

Praca z tekstem oraz nagraniami w języku angielskim jako wzorcem do naśladowania oraz czytanie, recytacje, dyskusje, prezentacje w języku angielskim tekstów prowadzącego oraz materiałów uczestników kursu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Nagranie wideo wygłoszonej prezentacji.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów