Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Antyczne odbicie zwierciadlane. Starożytność grecko-rzymska w literaturze i sztuce Europy.

Prowadzący: dr Aleksandra Arndt


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 1.04.2017 12:00 - 15:30
2. sobota 8.04.2017 12:00 - 15:30
3. sobota 22.04.2017 12:00 - 15:30
4. sobota 6.05.2017 12:00 - 15:30
5. sobota 20.05.2017 12:00 - 15:30
6. sobota 3.06.2017 12:00 - 15:30
7. sobota 17.06.2017 12:00 - 15:30
8. sobota 1.07.2017 12:00 - 15:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest uświadomienie uczestnikom związków, jakie istnieją pomiędzy starożytną kulturą grecko-rzymską a postklasyczną kulturą europejską we wszystkich jej aspektach – przede wszystkim literaturze, a dalej malarstwie, muzyce, rzeźbie, filmie etc.

Tematyka kursu

Analiza na wybranych przykładach wpływów różnych dziedzin sztuki antycznej na literacką i artystyczną twórczość późniejszych epok; analiza rozwoju na przestrzeni wieków wybranych motywów grecko-rzymskiej literatury i sztuki ze szczególnym wskazaniem na najpopularniejsze motywy mitologiczne; interpretacja nawiązujących do starożytności niewielkich partii tekstów poetyckich i filozoficznych

Efekty kształcenia

pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu literatury i sztuki europejskiej; wykształcenie umiejętności dostrzegania związków pomiędzy różnymi gałęziami sztuki; uwrażliwienie na obecność motywów antycznych w najbliższym otoczeniu oraz zdobycie informacji na ich temat; nabycie kompetencji samodzielnego wskazywania na źródła starożytne późniejszych europejskich zjawisk kulturowych; orientacja w podstawowej literaturze przedmiotu z zakresu recepcji antyku

Metody pracy

wykład/prezentacje w PowerPoincie/zadania w małych grupach dla uczestników


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny