Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Archeologia starożytnego Egiptu

Prowadzący: dr Andrzej Ćwiek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 2.04.2023 17:00 - 18:30
2. niedziela 16.04.2023 17:00 - 18:30
3. niedziela 23.04.2023 17:00 - 18:30
4. niedziela 30.04.2023 17:00 - 18:30
5. niedziela 7.05.2023 17:00 - 18:30
6. niedziela 14.05.2023 17:00 - 18:30
7. niedziela 21.05.2023 17:00 - 18:30
8. niedziela 28.05.2023 17:00 - 18:30
9. niedziela 4.06.2023 17:00 - 18:30
10. niedziela 11.06.2023 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z archeologią faraońskiego Egiptu.

Tematyka kursu

Cykl bogato ilustrowanych wykładów omawiających formy i charakter dzieł egipskiej architektury, sztuki i rzemiosła, na tle historii poszczególnych okresów. Analiza wybranych monumentów i artefaktów, obrazujących rozwój ideologii władzy, organizacji społeczeństwa, religii i obyczajów pogrzebowych, a także różnych aspektów życia codziennego.

Efekty uczenia się

Umiejętność postrzegania różnych form, elementów i aspektów egipskiej kultury materialnej w ich właściwym historycznym kontekście. Studenci uzyskują wiedzę o podstawowych faktach, schematach rozwoju i charakterze egipskiej cywilizacji, a także o wynikach najnowszych badań.

Metody pracy

Wykład prowadzącego, elementy warsztatów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.