Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Architektura cesarskiego Rzymu w świetle świadectw numizmatycznych I-III w.

Prowadzący: mgr Mateusz Raszyński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 19.03.2018 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 26.03.2018 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 9.04.2018 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 16.04.2018 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 23.04.2018 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 7.05.2018 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 14.05.2018 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 21.05.2018 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 28.05.2018 17:00 - 19:15

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom najważniejszych zagadnień związanych z architekturą imperialną w okresie Pryncypatu. Uczestnik kursu będzie miał możliwość zdobyć umiejętność odczytywania z monet intencji fundatorów dzieł architektury, a także analizy i interpretacji reliefu historycznego. Oprócz tego, uczestnik kursu uzyska podstawową wiedzę z zakresu mennictwa starożytnego, cyrkulacji pieniądza w imperialnym Rzymie, a także ideologicznych uwarunkowań ikonografii emisji monetarnych, zarówno w zakresie przedstawień architektury na rewersach monet, jak i towarzyszących im legendom. Uczestnik zdobędzie również umiejętności w zakresie pracy z monetą, dzięki pracy własnej przewidzianej w ramach zaliczenia kursu.

Tematyka kursu

Tematyką kursu jest mennictwo imperialne Rzymu w okresie Pryncypatu (do 284 roku), połączone z rozwojem architektury imperialnej. Zarówno architektura, jak i mennictwo miały w okresie Pryncypatu stosunkowo  duży wpływ na kształtowanie opinii publicznej w zarówno w samym Rzymie, jak również w prowincjach. Stanowiły swego rodzaju przepych monarchiczny unaoczniający wielkość Imperium. Tematyka kursu siłą rzeczy będzie oscylować również wokół zagadnienia ideologii władzy i ideału władcy, który można było odczytywać w Rzymie poprzez ikonografię monetarną i architekturę.

Efekty kształcenia

- Znajomość zabytków architektury imperialnej w Rzymie

- Posiadanie wiedzy i umiejętności związanej z odczytywaniem ikonografii monetarnej mennictwa imperialnego

- Zdobycie wiedzy z zakresu ideału panującego w okresie Pryncypatu- Umiejętność poprawnego odczytywania zabiegów propagandowych zarówno w dziełach sztuki imperialnej, jak i w ikonografii monetarnej.

Po ukończeniu kursu uczestnik:

Posiada podstawową wiedzę o mennictwie starożytnym oraz rozszerzoną wiedzy o mennictwie rzymskim w okresie pryncypatu, a także  umie korzystać z katalogów numizmatycznych, wykorzystywać monety w badaniach historycznych, odczytywać legendy na monetach, rozpoznawania personifikacji.

Metody pracy

  • Wykład
  • Warsztaty
  • Prezentacja
  • Dyskusja
  • Metaplan

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Uczestnik kursi może przystąpić do egzaminu ustnego, który odbędzie się po ostatnich zajęciach w ustalonym przez prowadzącego terminie.