Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Architektura cesarskiego Rzymu w świetle świadectw numizmatycznych I-III w.

Prowadzący: mgr Mateusz Raszyński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 19.03.2018 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 26.03.2018 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 9.04.2018 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 16.04.2018 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 23.04.2018 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 7.05.2018 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 14.05.2018 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 21.05.2018 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 28.05.2018 17:00 - 19:15

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom najważniejszych zagadnień związanych z architekturą imperialną w okresie Pryncypatu. Uczestnik kursu będzie miał możliwość zdobyć umiejętność odczytywania z monet intencji fundatorów dzieł architektury, a także analizy i interpretacji reliefu historycznego. Oprócz tego, uczestnik kursu uzyska podstawową wiedzę z zakresu mennictwa starożytnego, cyrkulacji pieniądza w imperialnym Rzymie, a także ideologicznych uwarunkowań ikonografii emisji monetarnych, zarówno w zakresie przedstawień architektury na rewersach monet, jak i towarzyszących im legendom. Uczestnik zdobędzie również umiejętności w zakresie pracy z monetą, dzięki pracy własnej przewidzianej w ramach zaliczenia kursu.

Tematyka kursu

Tematyką kursu jest mennictwo imperialne Rzymu w okresie Pryncypatu (do 284 roku), połączone z rozwojem architektury imperialnej. Zarówno architektura, jak i mennictwo miały w okresie Pryncypatu stosunkowo  duży wpływ na kształtowanie opinii publicznej w zarówno w samym Rzymie, jak również w prowincjach. Stanowiły swego rodzaju przepych monarchiczny unaoczniający wielkość Imperium. Tematyka kursu siłą rzeczy będzie oscylować również wokół zagadnienia ideologii władzy i ideału władcy, który można było odczytywać w Rzymie poprzez ikonografię monetarną i architekturę.

Efekty kształcenia

- Znajomość zabytków architektury imperialnej w Rzymie

- Posiadanie wiedzy i umiejętności związanej z odczytywaniem ikonografii monetarnej mennictwa imperialnego

- Zdobycie wiedzy z zakresu ideału panującego w okresie Pryncypatu- Umiejętność poprawnego odczytywania zabiegów propagandowych zarówno w dziełach sztuki imperialnej, jak i w ikonografii monetarnej.

Po ukończeniu kursu uczestnik:

Posiada podstawową wiedzę o mennictwie starożytnym oraz rozszerzoną wiedzy o mennictwie rzymskim w okresie pryncypatu, a także  umie korzystać z katalogów numizmatycznych, wykorzystywać monety w badaniach historycznych, odczytywać legendy na monetach, rozpoznawania personifikacji.

Metody pracy

  • Wykład
  • Warsztaty
  • Prezentacja
  • Dyskusja
  • Metaplan

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Uczestnik kursi może przystąpić do egzaminu ustnego, który odbędzie się po ostatnich zajęciach w ustalonym przez prowadzącego terminie.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów