Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Architektura starożytnego Egiptu

Prowadzący: dr Andrzej Ćwiek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 27.01.2023 17:00 - 18:30
2. piątek 3.02.2023 17:00 - 18:30
3. piątek 10.02.2023 17:00 - 18:30
4. piątek 17.02.2023 17:00 - 18:30
5. piątek 24.02.2023 17:00 - 18:30
6. piątek 3.03.2023 17:00 - 18:30
7. piątek 10.03.2023 17:00 - 18:30
8. piątek 17.03.2023 17:00 - 18:30
9. piątek 24.03.2023 17:00 - 18:30
10. piątek 31.03.2023 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z architekturą faraońskiego Egiptu w jej oryginalnym kontekście, spojrzenie okiem starożytnego Egipcjanina.

Tematyka kursu

Cykl bogato ilustrowanych wykładów omawiających formy i charakter architektury faraońskiego Egiptu. Prezentacja ukazuje genezę i rozwój najważniejszych form egipskiego budownictwa, od Okresu Wczesnodynastycznego do czasów grecko-rzymskich. Diachroniczny przegląd budowli sakralnych i sepulkralnych jest uzupełniony o szczegółową analizę wybranych świątyń i grobowców. Omawiane są także są zagadnienia materiałów budowlanych, miar, planów i projektów, organizacji, logistyki i techniki prac konstrukcyjnych, a także rola architektów.

Efekty uczenia się

Umiejętność postrzegania różnych form, elementów i aspektów egipskiej architektury w ich oryginalnym historycznym i kulturowym kontekście, pozwalająca na pogłębione zrozumienie cywilizacji starożytnego Egiptu.

Metody pracy

Wykład prowadzącego, ćwiczenia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.