Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Architektura wczesnośredniowiecznej Europy (V-XII w.)

Prowadzący: dr Adam Soćko


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 9.10.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 23.10.2020 17:00 - 19:30
2. piątek 30.10.2020 17:00 - 19:30
3. piątek 6.11.2020 17:00 - 19:30
4. piątek 13.11.2020 17:00 - 19:30
5. piątek 20.11.2020 17:00 - 19:30
6. piątek 27.11.2020 17:00 - 19:30
7. piątek 4.12.2020 17:00 - 19:30
8. piątek 11.12.2020 17:00 - 19:30
9. piątek 18.12.2020 17:00 - 19:30
10. piątek 8.01.2021 17:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  1. Prezentacja bogactwa i różnorodności architektury Europy łacińskiej na przestrzeni 8 stuleci - od zmierzchu tradycji antycznej przez czas tworzenia nowych królestw, aż po okres konsolidacji organizmów politycznych w połowie XII stulecia.
  2. Określenie periodyzacji, przełomów artystycznych, terminologii oraz specyfiki regionalnej odnośnie zjawisk towarzyszących rozwojowi architektury łacińskiej Europy pomiędzy V a połową XII wieku.
  3. Określenie znaczenia sztuki karolińskiej i ottońskiej jako jednego z fundamentów uniwersalizmu kultury średniowiecznej Europy.
  4. Prezentacja lokalnych zjawisk architektonicznych jako świadectw zakorzenienia w różnorodnych tradycjach kształtujących obraz kultury wczesnośredniowiecznej Europy.

Tematyka kursu

Architektoniczne dziedzictwo antyku – bazyliki wczesnochrześcijańskie i budowle centralne; Rzym, egzarchat Ravenny i władztwo Longobardów; architektura królestwa Wizygotów, architektura państwa Merowingów, architektura wysp – iryjska i anglosaska, architektura doby Karolingów; architektura monarchii Ottonów; westwerk i krypta – nowe formy architektoniczne w służbie liturgii; architektura mozarabska, architektura Asturii i Katalonii; początki architektury monumentalnej w krajach słowiańskich; symbolika architektury; inżynieria budowli romańskich; regionalizmy w sztuce romańskiej, kościoły pielgrzymkowe, architektura benedyktynów i cystersów, architektura monarchii sycylijskich Normanów; źródła architektury nowego stylu – narodziny gotyku.

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć:

- zna najważniejsze zjawiska dla rozwoju architektury wczesnośredniowiecznej Europy łacińskiej;

- potrafi prawidłowo identyfikować czasokres, nazwy i zasięg omawianych zjawisk;

- zna zasadnicze przyczyny determinujące przemiany architektury poszczególnych regionów Europy;

- potrafi wskazać na zależności pomiędzy rozwojem form architektonicznych, a wymogami liturgii;

- rozumie mechanizmy kształtujące symboliczne znaczenie architektury;

- potrafi wskazać kilkanaście najważniejszych budowli pod względem ich znaczenia dla dziejów architektury łacińskiej w okresie pomiędzy V a XII stuleciem;

- posługuje się podstawowym zakresem pojęć z dziedziny architektury;

- zna pojęcie typu i stylu i ich znaczenie dla omawianych zjawisk architektonicznych;

- potrafi wykazać (na przykładach) różnorodne źródła i tradycje kształtujące obraz architektury wczesnośredniowiecznej Europy łacińskiej – późnoantyczną, arabską, bizantyjską, barbarzyńską.

Metody pracy

Wykład w oparciu o prezentacje multimedialne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.