Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Articulate Storyline dla początkujących

Prowadzący: dr Olga Bambrowicz, mgr Michał Szumiński


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 325,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 10.04.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 8.05.2021 9:00 - 15:45
2. sobota 15.05.2021 9:00 - 15:45
3. sobota 22.05.2021 9:00 - 15:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się pakietem Articulate 360, a w szczególności Articulate Storyline 360.

Program zajęć tworzony zarówno z myślą o osobach, które ukończyły już w ramach Uniwersytetu Otwartego kurs „Instructional design od kuchni. Projektowanie angażujących szkoleń e-learningowych” i posiadają gotowy fragment scenariusza, jak i o wszystkich tych, którzy mają pomysł na szkolenie e-learningowe i chcą się dowiedzieć, jak pracować nad nim w narzędziu authoringowym (Articulate Storyline).

Tematyka kursu

 1. Wprowadzenie: najważniejsze zasady tworzenia kursów e-learningowych oraz wykorzystanie narzędzia Articulate Storyline 360 do tworzeniu szkoleń elearningowych
  1. Metodyczne podstawy tworzenia kursów
  2. Zbiór praktycznych porad związanych z współpracą developera z innymi stronami projektu
  3. Pozycjonowanie pakietu Articulate 360 wśród innych narzędzi do tworzenia szkoleń elearningowych
  4. Zbiór narzędzi wchodzących w skład pakietu Articulate 360
  5. Licencjonowanie Articulate Storyline 3 vs. Articulate 360
  6. Podstawy pracy – zbiór narzędzi i pozyskiwanie elementów multimedialnych niezbędnych w pracy developera
 2. Rozpoczynanie pracy z Articulate Storyline 360
  1. Interface programu
  2. Dostosowywanie programu do własnych potrzeb
  3. Story vs. Scene vs. Slide view
 3. Agregowanie treści w programie Articulate Storyline 360
  1. Nagrywanie ekranu w trybach: przeglądu, próbowania i testowania (View, Try, Test)
  2. Konwertowanie prezentacji multimedialnych PowerPoint na szkolenie elearningowe
  3. Biblioteka kontentu (Content Library)
  4. Szablony zespołowe (Team Templates)
  5. Połączenie pomiędzy narzędziami pakietu Articulate 360
 4. Tworzenie elementów szkolenia elearningowego
  1. Praca z kształtami
  2. Praca z tekstem
  3. Notatki (Notes)
  4. Stany obiektów (States)
  5. Warstwy ekranu (Layers)
  6. Wyzwalacze (Triggery)
 5. Praca z mediami
  1. Wstawianie obrazu
  2. Wykorzystanie zasobów biblioteki contentu (Content Library)
  3. Tworzenie i wstawianie audio
  4. Tworzenie i obróbka video
  5. Obiekty Web (Web objects)
 6. Animacje w Storyline 360
  1. Przejścia slajdu (Slide Transitions)
  2. Używanie osi czasu do animacji
  3. Tworzenie ruchu na ekranie (Motion Paths)
  4. Używanie wyzwalaczy (triggers) przy tworzeniu ruchu na ekranie
  5. Malarz animacji
 7. Quizy w Storyline 360
  1. Sposoby oceny ukończenia szkolenia
  2. Różne typy pytań w programie
 8. Tworzenie interaktywnego contentu
  1. Dodawanie i usuwanie wyzwalaczy (Triggers)
  2. Wykorzystanie warstw slajdu
  3. Zmiany stanów obiektów
  4. Lightbox slide
  5. Pokrętła i suwaki
 9. Metody publikowania szkolenia
  1. Dostosowywanie odtwarzacza szkolenia (Player)
  2. Zmiana nawigacji szkolenia
  3. Dodawanie słownika i zasobów do szkolenia
  4. Zmiany języka szkolenia i odtwarzacza
  5. Articulate Review
  6. Publikowanie do SCORM
  7. Testowanie SCORM przed publikacją

Efekty kształcenia

Po odbyciu cyklu zajęć uczący się:

 • potrafi samodzielnie zaprojektować fragment szkolenia e-learningowego
 • potrafi przygotować różne typy ekranów w programie Articulate Storyline
 • zna najważniejsze funkcjonalności programu Storyline
 • potrafi tworzyć proste quizy i animacje w narzędziu authoringowym
 • potrafi opublikować materiały szkoleniowe zapisane w formacie SCORM

Metody pracy

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń wykonywanych przez kursantów wraz z prowadzącym w narzędziu Articulate Storyline 3/360. Każde zagadnienie poprzedzone jest wprowadzeniem teoretycznym opisującym przykłady/potrzebę użycia przy tworzeniu szkoleń elearningowych. 

Praca własna.

Wymagania techniczne:

 • stabilne łącze internetowe
 • sprzęt umożliwiający naukę online (urządzenie z kamerą i mikrofonem)
 • komputer klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem Articulate 3/360 (wersja trial).
 • pakiet Microsoft Office w dowolnej wersji.

Uwaga: Prosimy pamiętać, że pakiet Articulate działa jedynie na komputerach z systemem Windows. W przypadku korzystania z komputerów Apple, niezbędne jest zainstalowanie na nim aplikacji Parallels (z Windowsem). Rozwiązanie tej kwestii leży po stronie kursanta.

Zajęcia prowadzone online z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć zaleca się korzystanie z dwóch monitorów/urządzeń – jednym dla wyświetlania treści pokazywanych przez prowadzącego oraz drugim do samodzielnego wykonywania ćwiczeń.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Rozmowa ustna na podstawie zagadnień poruszanych w trakcie kursu i w oparciu o prace wykonana na kursie.