Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Assessor for Assessment and Development Centre (AC- DC). Wprowadzenie

Prowadzący: dr Leonard Dajerling


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.03.2021 10:00 - 16:00
2. niedziela 7.03.2021 10:00 - 16:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z jedną z najlepszych na świecie metod rekrutacji pracowników Assessment Center and Development Center (ośrodek oceny, ocena zintegrowana oraz ośrodki rozwoju). AC/ DC jest zbiorem technik diagnostycznych opartych na testach i zadaniach sytuacyjnych, których celem jest ocena specyficznych zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych. Ocena ta jest wykonywana w oparciu o wybrane wcześniej i zdefiniowane kompetencje.

Obecnie AC jest to metoda, która według specjalistów osiąga najwyższą trafność przy ocenie kompetencji kandydatów do pracy. Pozwala najlepiej przewidzieć, czy dana osoba jest odpowiednia na konkretne stanowisko w firmie. Analogicznym metodologicznie narzędziem jest Development Center (ośrodki rozwoju), które jest stosowane do oceny kompetencji i dopasowania zawodowego pracowników oraz opracowania dla nich ścieżek rozwoju.

Metodyka szkolenia i jego główne założenia programowe są w pełni zgodne z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines” (2008).

Tematyka kursu

 • Metoda Assessment Center i Development Center – wprowadzenie
 • Wprowadzenie do procesów ocen kompetencji
 • Budowanie modeli kompetencyjnych
 • Projektowanie i testowanie zadań
 • Diagnoza kompetencji
 • Zadania wykorzystywane podczas sesji AC/DC
 • Prowadzenie sesji i udzielanie informacji zwrotnej
 • Podsumowanie i raporty po sesji
 • Udzielanie informacji zwrotnej po sesji

Efekty kształcenia

Uczestnik posiada wiedzę:

 • z zakresu realizacji sesji w roli asesora
 • zna zasady sporządzania modeli kompetencyjnych
 • z zakresu wykorzystania odpowiednich technik i narzędzi
 • z zakresu budowy testów kompetencyjnych

Uczestnik posiada umiejętności:

 • potrafi samodzielnie projektować i prowadzić sesje AC/DC
 • potrafi pełnić efektywnie rolę asesora
 • wie, jak definiować obszar kompetencji poddanego badaniu podczas sesji
 • potrafi tworzyć pełne raporty po sesji AC/DC
 • potrafi dysponować praktycznymi i sprawdzonymi narzędziami wykorzystywanymi podczas prowadzenia sesji

Metody pracy

Kurs będzie prowadzony formie szkolenia. Metodami będzie część wykładowa oraz multimedialna zapewniona przez prowadzącego. W dalszej kolejności praca na przykładach (Case Studies), praca w grupach oraz dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zadanie teoretyczno-praktyczne.