Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Atrakcyjność turystyczna Rosji, Ukrainy i pozostałych państw byłego ZSRR

Prowadzący: dr Bartłomiej Garczyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 10.10.2017 19:00 - 20:30
2. wtorek 17.10.2017 19:00 - 20:30
3. wtorek 24.10.2017 19:00 - 20:30
4. wtorek 7.11.2017 19:00 - 20:30
5. wtorek 14.11.2017 19:00 - 20:30
6. wtorek 21.11.2017 19:00 - 20:30
7. wtorek 28.11.2017 19:00 - 20:30
8. wtorek 5.12.2017 19:00 - 20:30
9. wtorek 12.12.2017 19:00 - 20:30
10. wtorek 19.12.2017 19:00 - 20:30
11. wtorek 9.01.2018 19:00 - 20:30
12. wtorek 16.01.2018 19:00 - 20:30
13. wtorek 23.01.2018 19:00 - 20:30
14. wtorek 30.01.2018 19:00 - 20:30
15. wtorek 6.02.2018 19:00 - 20:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem wykładu jest nakreślenie realiów podróżowania po regionie poradzieckiego Wschodu oraz ukazanie licznych walorów turystycznych w tym m.in. : miast, architektury, muzeów, parków, kuchni regionalnej, turystyki sentymentalnej, turystyki religijnej etc. Wykład uwzględnia najważniejsze destynacje turystyczne w układzie regionalnym: Rosja, Ukraina, Litwa Łotwa, Estonia i inne państwa byłego ZSRR.

Tematyka kursu

  • Baza turystyczna na obszarze Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i pozostałych krajów byłego ZSRR, realia ruchu turystycznego, regulacje wizowe;
  • Czy podróżowanie po wschodzie jest niebezpieczne?
  • Walory turystyczne i główne kierunki turystyki miejskiej i kulturowej;
  • Główne destynacje muzealne;
  • Turystyka religijna i pielgrzymkowa - najważniejsze sanktuaria;
  • Złoty i srebrny pierścień Rosji i inne zabytki z listy światowego dziedzictwa UNESCO;
  • Kuchnia regionalna

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik zna podstawowe atrakcje turystyczne państw byłego ZSRR (m.in. Rosji, Ukrainy, państw bałtyckich i krajów Azji Środkowej). Uczestnik kursu zna główne walory podróżowania po „Wschodzie”. Potrafi określić niedostatki bazy turystycznej państw Europy Wschodniej, Syberii i Azji Środkowej. Uczestnik zna walory kuchni regionalnej i podstawowe miejsca destynacji turystyki kulturowej, pielgrzymkowej i sentymentalnej.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów