Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Auditor Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Prowadzący: mgr Dorota Halicka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 23.10.2019 16:45 - 18:15
2. środa 30.10.2019 16:45 - 18:15
3. środa 6.11.2019 16:45 - 18:15
4. środa 13.11.2019 16:45 - 18:15
5. środa 20.11.2019 16:45 - 18:15
6. środa 27.11.2019 16:45 - 18:15
7. środa 4.12.2019 16:45 - 18:15
8. środa 11.12.2019 16:45 - 18:15
9. środa 18.12.2019 16:45 - 18:15
10. środa 8.01.2020 16:45 - 18:15
11. środa 15.01.2020 16:45 - 18:15
12. środa 22.01.2020 16:45 - 18:15
13. środa 29.01.2020 16:45 - 18:15
14. środa 5.02.2020 16:45 - 18:15
15. środa 12.02.2020 16:45 - 18:15

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich: potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015 i innych norm ISO, potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji, potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy, potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług. 

Głównym celem dla przyszłego auditora jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, dokumentowania, nadzorowania, auditowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań międzynarodowej normy ISO 9001 z 2015 roku.

Celem kursu jest nauczenie uczestników szkolenia samodzielnego przygotowania się i przeprowadzenia audytów wewnętrznych na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 i innymi normami ISO. Uczestnicy szkolenia wcielają się w rolę audytorów wewnętrznych poznając kompetencje i ich główne role. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczony z uczestnikami szkolenia, tak aby potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich organizacjach.

Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczony z uczestnikami kursu, tak aby potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w przyszłej pracy na stanowiskach auditora oraz w swoich organizacjach.

Tematyka kursu

Auditor wewnętrzny SZJ

Systemy Zarządzania Jakością ISO

norma jakości PN  9001:2015,  inne normy ISO

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu zna i rozumie wymagania zawarte w normach ISO 9001:2015, istotę ich zmian i  wymagań oraz innych norm ISO, na potrzeby auditu wewnętrznego, zna i rozumie definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego, zna i rozumie  metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności.

Precyzyjność posługiwania się terminami i definicjami funkcjonującymi w systemach zarządzania.

Analizowanie problemów w obszarach związanych w sposób bezpośredni z zarządzaniem i systemami  zarządzania jakością.

Projektowanie dokumentacji związanej z systemami zarządzania jakością omawianymi w czasie kursów.

Metody pracy

wykład wraz z warsztatami


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przeprowadzenie auditu wraz z przygotowaniem dokumentacji.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów