Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Automatyczne przetwarzanie tekstu dla lingwistów

Prowadzący: dr inż. Tomasz Obrębski


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 10
Limit miejsc: 12

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.03.2017 18:00 - 20:15
2. wtorek 28.03.2017 18:00 - 20:15
3. wtorek 4.04.2017 18:00 - 20:15
4. wtorek 11.04.2017 18:00 - 20:15
5. wtorek 25.04.2017 18:00 - 20:15
6. wtorek 9.05.2017 18:00 - 20:15
7. wtorek 16.05.2017 18:00 - 20:15
8. wtorek 23.05.2017 18:00 - 20:15

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Umultowska 87; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie technik automatycznego przetwarzania danych tekstowych na użytek badań językowych w środowisku systemu operacyjnego Linux.

Tematyka kursu

Praca w systemie Linux w trybie konsoli, podstawowe programy linuksowe do pracy z tekstem, wykonywanie bardziej złożonych operacji na tekście poprzez łączenie funkcjonalności różnych programów, opis budowy napisu za pomocą wyrażeń regularnych, metody automatyzacji pracy (np. jak zautomatyzować często wykonywane sekwencje operacji, jak powtórzyć określoną operację dla każdego z 1000 przypadków jednostkowych), dogodne formaty przechowywania danych językowych, wykorzystanie narzędzi z pakietu UAM Text Tools.

Efekty kształcenia

Umiejętność samodzielnego wykonywania interesujących z językoznawczego punktu widzenia operacji na dowolnych danych tekstowych, jak np.: przeformatowywanie tekstu, analiza tekstu pod kątem słownictwa, występowania lub współwystępowania określonych wyrażeń językowych.

Metody pracy

Zajęcia w formie warsztatów w grupie maks. 12 osobowej. Odbywają się w sali laboratoryjnej z projektorem, część czasu poświęcona jest na omówienie materiału oraz prezentację przykładów przez prowadzącego (ok. 1/4), reszta na samodzielne wykonywanie zadań przez uczestników kursu (w razie potrzeby - z asystą prowadzącego). Praca poza zajęciami: zadania domowe do wykonania w 2-3 godziny.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.