Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Autyzm i zespół Aspergera- możliwości wsparcia wysokofunkcjonujących osób dorosłych

Prowadzący: mgr Krzysztof Osóbka


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 16.01.2019 16:30 - 18:00
2. środa 23.01.2019 16:30 - 18:00
3. środa 6.02.2019 16:30 - 18:00
4. środa 13.02.2019 16:30 - 18:00
5. środa 20.02.2019 16:30 - 18:00
6. środa 27.02.2019 16:30 - 18:00
7. środa 6.03.2019 16:30 - 18:45

Dom Studencki "Jowita"
ul. Zwierzyniecka 7; 60-813 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Konwersatoria mają umożliwić uczestnikom zdobycie rzetelnej wiedzy na temat autyzmu i zespołu Aspergera, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania dorosłych osób wysokofunkcjonujących. Nastawione są na praktyczne wskazówki w organizowaniu procesu kształcenia, wsparcia społecznego oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Głównym celem konwersatoriów jest uczynienie pracy z osobami dorosłymi łatwiejszą, bardziej efektywną i satysfakcjonującą – w szczególności dotyczy to pracy ze studentami z nietypowymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zespołem Aspergera.

Kompetencje zdobyte podczas kursu pomogą również w pracy z osobami z dysleksją lub innymi trudnościami natury poznawczej. Będą użyteczne m.in. dla wykładowców akademickich, pracowników organizacji społecznych, pedagogów pracujących z osobami z ASD.

Tematyka kursu

 1. Zespół Aspergera w spektrum autyzmu – podstawowe informacje (wykład wprowadzający).
 2. Cechy charakterystyczne funkcjonowania poznawczego, społecznego i komunikacji osób dorosłych z ASD.
 3. Prawdy i mity o uzdolnieniach i talentach u osób z ASD – jak je odnaleźć i rozwijać?
 4. Adaptacja procesu dydaktycznego dla wysokofunkcjonujących osób z ASD – poszukiwanie rozwiązań w praktyce.
 5. Praca indywidualna z osobami z ASD – poszukiwanie rozwiązań i ćwiczenia praktyczne.
 6. Co jeśli nie wychodzi? Reagowanie w sytuacjach trudnych i nietypowych.
 7. Racjonalne wsparcie zamiast taryfy ulgowej. Jak budować społeczność przyjazną dla indywidualności?

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu Słuchacz:

 • ma podstawową wiedzę na temat spektrum autyzmu (ASD),
 • zna cechy charakterystyczne funkcjonowania osób z ASD, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania dorosłych osób wysokofunkcjonujących,
 • wie jakie zdolności mogą posiadać osoby z ASD oraz jakie zadania mogą być dla nich szczególnie trudne,
 • potrafi zaplanować praktyczne rozwiązania w zakresie adaptacji procesu dydaktycznego do potrzeb osoby z ASD,
 • zna i potrafi stosować podstawowe praktyki w zakresie czytelnej komunikacji ze osobami z ASD,
 • potrafi właściwie zareagować w sytuacji nietypowego lub trudnego zachowania,
 • wie w jaki sposób można wspierać osoby z ASD w środowisku społecznym.

Metody pracy

 • wykład uczestniczący
 • prezentacja multimedialna z fragmentami filmów
 • konsultacje grupowe
 • ćwiczenia praktyczne w parach i małych grupach
 • klasyczna metoda problemowa
 • opcjonalnie dla chętnych: lektura wskazanych tekstów źródłowych

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny z pytań stworzonych przez uczestników w trakcie zajęć.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów