Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Bałkany we współczesnej Europie

Prowadzący: mgr Michał Kucharski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 29.03.2021 17:30 - 19:00
2. poniedziałek 12.04.2021 17:30 - 19:00
3. poniedziałek 19.04.2021 17:30 - 19:00
4. poniedziałek 26.04.2021 17:30 - 19:00
5. poniedziałek 10.05.2021 17:30 - 19:00
6. poniedziałek 17.05.2021 17:30 - 19:00
7. poniedziałek 24.05.2021 17:30 - 19:00
8. poniedziałek 31.05.2021 17:30 - 19:00
9. poniedziałek 7.06.2021 17:30 - 19:00
10. poniedziałek 14.06.2021 17:30 - 19:00
11. poniedziałek 21.06.2021 17:30 - 19:00
12. poniedziałek 28.06.2021 17:30 - 19:00
13. poniedziałek 5.07.2021 17:30 - 19:00
14. poniedziałek 12.07.2021 17:30 - 19:00
15. poniedziałek 19.07.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi w krajach bałkańskich w kontekście współczesnej Europy i ćwiczenie umiejętności analizy.

Tematyka kursu

Społeczne, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz wyzwania stojące przed regionem Bałkanów takie, jak: kryzysy ekonomiczne, ochrona środowiska, nierówności społeczne, populizm i nacjonalizm, polityki kulturalne, perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej.

Efekty kształcenia

Uczestnicy posiadają znajomość kontekstu historycznego i kulturowego współczesnych wydarzeń społeczno-politycznych na Bałkanach. Są  też wstanie tworzyć krótkie analizy i prognozy w oparciu o zdobytą wiedzę.

Metody pracy

Dyskusja o bieżących wydarzeniach na obszarze Bałkanów, wykład (pojęcia, teorie, kontekst kulturowy i historyczny) połączony z dyskusją wokół jego treści.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

krótka zaliczeniowa praca pisemna

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów