Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne (zajęcia prowadzone zdalnie)

Bałkany we współczesnej Europie

Prowadzący: mgr Michał Kucharski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 20.12.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 24.01.2022 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 31.01.2022 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 7.02.2022 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 14.02.2022 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 21.02.2022 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 28.02.2022 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 7.03.2022 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 14.03.2022 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 21.03.2022 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 28.03.2022 17:00 - 18:30
11. poniedziałek 4.04.2022 17:00 - 18:30
12. poniedziałek 11.04.2022 17:00 - 18:30
13. poniedziałek 25.04.2022 17:00 - 18:30
14. poniedziałek 9.05.2022 17:00 - 18:30
15. poniedziałek 16.05.2022 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi w krajach bałkańskich w kontekście współczesnej Europy i ćwiczenie umiejętności analizy.

Tematyka kursu

Społeczne, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz wyzwania stojące przed regionem Bałkanów takie, jak: kryzysy ekonomiczne, ochrona środowiska, nierówności społeczne, populizm i nacjonalizm, polityki kulturalne, perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej.

Efekty kształcenia

Uczestnicy posiadają znajomość kontekstu historycznego i kulturowego współczesnych wydarzeń społeczno-politycznych na Bałkanach. Są  też wstanie tworzyć krótkie analizy i prognozy w oparciu o zdobytą wiedzę.

Metody pracy

Dyskusja o bieżących wydarzeniach na obszarze Bałkanów, wykład (pojęcia, teorie, kontekst kulturowy i historyczny) połączony z dyskusją wokół jego treści.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

krótka zaliczeniowa praca pisemna