Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Biblioterapia dla każdego

Prowadzący: dr Mirosława Ściupider-Młodkowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.02.2019 9:00 - 16:00
2. niedziela 24.02.2019 9:00 - 15:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozpoznanie  terapii poprzez tekst.

Umiejętność tworzenia scenariuszy biblioterapeutycznych.

Umiejętność wykorzystania metody biblioterapeutycznej w pracy nauczycielskiej

Tematyka kursu

 1. Czym jest biblioterapia?
 2. Ogólne zalety czytania.
 3. Zasady pracy biblioterapeutycznej
 4. Pięcioetapowy proces biblioterapii.
 5. Książka, bajka, mit jako stymulatory wglądu w siebie i twórczości.
 6. Na czym polega terapia poprzez literaturę?
 7. Uczestnicy spotkań biblioterapeutycznych
 8. Jakie kompetencje rozbudza terapia poprzez tekst?

Efekty kształcenia

Słuchacz posiada wiedzę z zakresu spotkań biblioterapeutycznych.

Potrafi wymienić zalety  pracy biblioterapeutycznej.

Słuchacz wdraża do swojej pracy dydaktycznej wartościową metodę wglądu w siebie poprzez tekst.

Słuchacz ćwiczy umiejętności miękkie w pracy nauczycielskiej.

Metody pracy

Warsztatowa- teoria przeplatana aktywnymi i kreatywnymi ćwiczeniami


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów