Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Big-band

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Mirosław Kordowski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 220,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 9.03.2023 11:00 - 13:15
2. czwartek 16.03.2023 11:00 - 13:15
3. czwartek 23.03.2023 11:00 - 13:15
4. czwartek 30.03.2023 11:00 - 13:15
5. czwartek 6.04.2023 11:00 - 13:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej (Kalisz).

 

Cele kursu

Cele zajęć/przedmiotu jest opanowanie gry na wybranym instrumencie składu big-bandu w stopniu umożliwiającym dalszą kontynuację w zespołach rozrywkowych, big-bandach i orkiestrach dętych. W ramach przedmiotu student nabędzie umiejętności czytania nut a’vista na wcześniej wybranym instrumencie. Opanuje techniki właściwej interpretacji utworów muzyki swingowej, jazzowej i rozrywkowej posługując się artykulacją, dynamiką, agogiką. Słuchacz pozna podstawowe zagadnienia dotyczące swingowania poprzez analizę podziału grup ósemkowych w kontekście stosowania różnych rodzajów swingu jak triola, ósemka z kropką. W stopniu podstawowym opanuje umiejętności improwizacji w oparciu o harmonię podczas realizacji poszczególnych utworów. Nabędzie umiejętności transpozycji zapisu nutowego poszczególnych instrumentów transponujących.

Tematyka kursu

Czytanie nut a’vista, granie w sekcjach, granie całością big-bandu, interpretacja utworów swingowych.

Efekty uczenia się

Opanował grę na wybranym instrumencie dętym zgodnie z założeniami programowymi w stopniu umożliwiającym dalszą kontynuację w zespołach rozrywkowych, big-bandach. Potrafi odczytywać zapis nutowy a’vista na instrumencie na którym doskonalił swoje umiejętności. Potrafi podczas wykonywania prawidłowo interpretować utwory muzyki swingowej, jazzowej i rozrywkowej. Potrafi wykorzystać podczas
grania na instrumencie podstawowe zagadnienia dotyczące swingowania poprzez analizę podziału grup ósemkowych w kontekście stosowania różnych rodzajów swingu jak np. triola, ósemka z kropką.

Metody pracy

metoda zajęć praktycznych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny.