Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Bioetyka: eutanazja w narracji społecznej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 23.03.2017 15:00 - 16:30
2. czwartek 30.03.2017 15:00 - 16:30
3. czwartek 6.04.2017 15:00 - 16:30
4. czwartek 20.04.2017 15:00 - 16:30
5. czwartek 27.04.2017 15:00 - 16:30
6. czwartek 4.05.2017 15:00 - 16:30
7. czwartek 11.05.2017 15:00 - 16:30
8. czwartek 18.05.2017 15:00 - 16:30
9. czwartek 25.05.2017 15:00 - 16:30
10. czwartek 1.06.2017 15:00 - 17:15
11. czwartek 8.06.2017 15:00 - 17:15
12. czwartek 22.06.2017 15:00 - 17:15
13. czwartek 29.06.2017 15:00 - 17:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zaznajomienie słuchaczy z problematyką współczesnej bioetyki i  normatywistyki (kultury normatywnej) oraz aksjolingwistyki filozoficznej na przykładzie  semiotyczno-historycznych przemian w społecznym pojmowaniu eutanazji.

Tematyka kursu

1.Wstęp do etyki

1.1. Struktura teoretyczna i język etyki

2. Wstęp do bioetyk

2.1. Bioetyka kulturowa

3. Wstęp do aksjolingwistyki. Teoretyczne założenia normatywnej narracji świata. Normatywistyka: determinanty 'normalności' i regulatywność kultury.

4. Metaetyka

4.1. Logiczna dyscyplina wnioskowań normatywnych

Aksjosemiotyczne przemiany "eutanazji" w perspektywie kulturowo-historycznej

5.1. Polisemia współczesnego pojmowania eutanazji

6. Jakościowy charakter świętości życia. Zagadnienia skorelowane: relatywizm moralny, kultura/cywilizacja śmierci, cierpienie a godność, personalizm humanistyczny.

6.1. Paradoksy eutanazji w perspektywie chrześcijaństwa

7. Metafizyka i aksjologiczy status eutanazji

8. Zagadnienie kultury umierania

9. Pojęciowa identyfikacja i redefinicja "eutanazji"

10. Sytuacje graniczne, wątpliwości i pytania otwarte

 

Efekty kształcenia

Uświadomienie odbiorcom specyfiki, paradoksów i intelektualnych pułapek etyki. Ukazanie kształtowania się kreatywizmu  poznawczego w historii epistemologii i filozofii języka oraz tworzenia się problematyki eutanazji w społecznych działaniach językowych. Po kursie, słuchacz  powinien ze zrozumieniem posługiwać się rozróżnieniami pojęciowymi współczesnej bioetyki kulturowej, być kompetentny w rozumieniu niuansów znaczeniowych pojęć perswazyjnych, używanych w społecznym dyskursie normatywnym oraz potrafić zidentyfikować nieprawidłowości argumentacyjne obecne w społecznym dyskursie na temat eutanazji i pojęć skorelowanych (np. "relatywizm moralny", tzw. "cywilizacja śmierci", "człowieczeństwo", "osoba", "godność" etc), a także  identyfikować najważniejsze  determinanty  przemian aksjosemantycznych w historii pojęcia "eutanazji".

Metody pracy

Wykład konwersatoryjny (forma dialogowa); schematy koncepcyjne na diagramach; narracja w formie 'eseju' z odwołaniami do uczestnictwa w kulturze wysokiej


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.