Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Bioetyka w ujęciu polityczno-aksjologicznym. Wyznaczanie uniwersalnych granic

Prowadzący: dr Maciej Magiera


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2017 18:30 - 20:00
2. wtorek 31.01.2017 18:30 - 20:00
3. wtorek 7.02.2017 18:30 - 20:00
4. wtorek 14.02.2017 18:30 - 20:00
5. wtorek 21.02.2017 18:30 - 20:00
6. wtorek 28.02.2017 18:30 - 20:00
7. wtorek 7.03.2017 18:30 - 20:00
8. wtorek 14.03.2017 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przekazanie metodą case study (studium przypadku) wiedzy niezbędnej do wyznaczania przez słuchacza własnych granic w bioetyce (usystematyzowanie podstaw aksjologicznych). Ćwiczenie w grupie (w tym warsztaty) umiejętności pozyskiwania zwolenników, osiągania kompromisu i określenia złotego środka (próba kodyfikacji dylematów bioetycznych).

Tematyka kursu

  1. Samookreślenie podstaw aksjologicznych. Między wolnością a bezpieczeństwem.
  2. Studium przypadku – aborcja, eugenika, eutanazja, sztuczna inteligencja, genetycznie modyfikowana żywność, transplantacja, przedłużanie życia i inne.
  3. Próba wyznaczenia uniwersalnych (akceptowanych przez wszystkich słuchaczy) granic w bioetyce.

Efekty kształcenia

Słuchacz rozpoznaje i formułuje dylematy bioetyczne w dyskursie publicznym. Uwrażliwiony na różnorodność aksjologiczną wykazuje zdolność do godzenia jakże zróżnicowanych oczekiwań społecznych. Dodatkowo posiada umiejętność rozpoznania manipulacji w bioetyce na podstawie metod i narzędzi stosowanych przez mass media. 

Metody pracy

Wykład przeplatany z wykorzystaniem elementów audiowizualnych, metoda problemowa, case studies, burza mózgów, praca w grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.