Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Biologia ludzkich zachowań

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Anita Szwed


Liczba godzin: 28


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 14.03.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 28.03.2022 18:00 - 19:45
2. poniedziałek 4.04.2022 18:00 - 19:45
3. poniedziałek 11.04.2022 18:00 - 19:45
4. poniedziałek 25.04.2022 18:00 - 19:45
5. poniedziałek 9.05.2022 18:00 - 19:45
6. poniedziałek 16.05.2022 18:00 - 19:45
7. poniedziałek 23.05.2022 18:00 - 19:45
8. poniedziałek 30.05.2022 18:00 - 19:45
9. poniedziałek 6.06.2022 18:00 - 19:45
10. poniedziałek 13.06.2022 18:00 - 19:45
11. poniedziałek 20.06.2022 18:00 - 19:45
12. poniedziałek 27.06.2022 18:00 - 19:45

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest poznanie biologicznych mechanizmów ludzkich zachowań oraz ich ewolucyjnego kontekstu.

Tematyka kursu

Tematyka wykładów ma pokazać i wyjaśnić jakie są biologiczne podstawy ludzkich zachowań. Podczas wykładów poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia: 1) Zachowania jako zjawisko biologiczne; 2) Czynność neuronów i przekaźnictwo synaptyczne, czyli o podstawach funkcjonowania układu nerwowego; 3) Właściwości układów sensorycznych; 4) Rola narządów zmysłów w kształtowaniu ludzkich zachowań; 5) Podstawy funkcjonowania układu endokrynnego i jego rola w kształtowaniu ludzkich zachowań; 6) Mechanizmy sterowania rytmami biologicznymi; 7) Biologiczne aspekty uczenia się i pamięci oraz 8) Przegląd zachowań umożliwiających ochronę przed zagrożeniami, obronę terytorium, opiekę nad potomstwem, rozród, zdobywanie pożywienia, tworzenie grup społecznych. Zachowania popędowe, instynktowne i motywacyjne. Neurobiologia rozwojowa oraz uzależnień. 9) Ewolucja ludzkich zachowań.

Efekty uczenia się

Słuchacz charakteryzuje biologiczne i ewolucyjne mechanizmy ludzkich zachowań.

Słuchacz potrafi przedstawić właściwości układów sensorycznych, rolę zmysłów w kształtowaniu ludzkich zachowań.

Słuchacz scharakteryzować funkcje i strukturę systemów emocjonalnych.

Metody pracy

Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, dyskusja, metoda analizy przypadków, demonstracje video, metody aktywizujące.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (17h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna w postaci eseju.