Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Biologia wybranych chorób cywilizacyjnych człowieka

Prowadzący: dr hab. n.med. Anna Kowalska, prof. dr hab. Maria Anna Bobowicz


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 10.04.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.09.2021 17:00 - 18:30
2. środa 22.09.2021 17:00 - 18:30
3. czwartek 23.09.2021 17:00 - 18:30
4. wtorek 28.09.2021 17:00 - 18:30
5. środa 29.09.2021 17:00 - 18:30
6. czwartek 30.09.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przybliżenie słuchaczom podstawowej wiedzy w zakresie podłoża molekularnego niektórych schorzeń człowieka - okiem biologa i genetyka.

Tematyka kursu

Biologia wybranych chorób cywilizacyjnych człowieka.

Efekty kształcenia

Słuchacz wie:

Jakie mechanizmy molekularne (procesy biologiczne, chemiczne, fizjologiczne) leżą u podstaw  chorób omówionych w cyklu wykładów (choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, choroby tików, autyzmu periodontopatii czyli zapalenia przyzębia, chorób układu krążenia, udaru, zespołu metabolicznego, otyłości, nużycy).

Jakie czynniki genetyczne (typy defektów genetycznych: mutacje, rearanżacje genomowe, polimorfizmy DNA) i środowiskowe są istotne w etiopatogenezie w/w chorób. W jaki sposób inicjują one rozwój choroby. W jaki sposób można je identyfikować i badać.

Jakie zaburzenia w tzw. ścieżkach metabolizmu komórkowego prowadzą do powstania choroby.

Dlaczego starzeje się mózg i co można zrobić, by opóźnić procesy neurodegeneracji.

Dlaczego warto dbać o zdrowie jamy ustnej i optymalną (opartą na własnym genotypie) dietę.

 

Słuchacz rozumie:

Podstawowe pojęcia/ terminy związane z podłożem chorób cywilizacyjnych t.j.: genotyp, fenotyp, genom, epigenom, etiologia, patogeneza, zmienność genetyczna, mutacja patogenna, zapalenie, mikrobiom.

Podłoże molekularne tzw. predyspozycji genetycznej – na czym polega predyspozycja genetyczna, w jaki sposób jest zapisana w genach.

Procesy metabolizmu komórkowego związane z daną chorobą, co powinno ułatwić uświadomienie możliwości profilaktyki poprzez określone działania.

Dlaczego mózg dzieci z chorobami neurorozwojowymi (tiki, autyzm) funkcjonuje inaczej.

Złożoność uwarunkowań leżących u podstaw rozwoju chorób cywilizacyjnych.

 

Słuchacz potrafi:

Wskazać czynniki genetyczne (na które nie ma wpływu) i środowiskowe (na które ma wpływ) istotne w rozwoju wybranych chorób cywilizacyjnych.

Oszacować ryzyko rozwoju choroby na podstawie wiedzy na temat predyspozycji rodzinnej (wywiad, wyniki testów genetycznych) i ekspozycji na różne czynniki środowiskowe.

Rozróżnić typ uwarunkowania choroby dziedziczącej się według praw Mendla.

Metody pracy

wykład połączony z dyskusją


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny