Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Biologia wybranych chorób cywilizacyjnych człowieka

Prowadzący: dr hab. n.med. Anna Kowalska, prof. dr hab. Maria Anna Bobowicz


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.09.2021 17:00 - 18:30
2. środa 22.09.2021 17:00 - 18:30
3. czwartek 23.09.2021 17:00 - 18:30
4. wtorek 28.09.2021 17:00 - 18:30
5. środa 29.09.2021 17:00 - 18:30
6. czwartek 30.09.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przybliżenie słuchaczom podstawowej wiedzy w zakresie podłoża molekularnego niektórych schorzeń człowieka - okiem biologa i genetyka.

Tematyka kursu

Biologia wybranych chorób cywilizacyjnych człowieka.

Efekty kształcenia

Słuchacz wie:

Jakie mechanizmy molekularne (procesy biologiczne, chemiczne, fizjologiczne) leżą u podstaw  chorób omówionych w cyklu wykładów (choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, choroby tików, autyzmu periodontopatii czyli zapalenia przyzębia, chorób układu krążenia, udaru, zespołu metabolicznego, otyłości, nużycy).

Jakie czynniki genetyczne (typy defektów genetycznych: mutacje, rearanżacje genomowe, polimorfizmy DNA) i środowiskowe są istotne w etiopatogenezie w/w chorób. W jaki sposób inicjują one rozwój choroby. W jaki sposób można je identyfikować i badać.

Jakie zaburzenia w tzw. ścieżkach metabolizmu komórkowego prowadzą do powstania choroby.

Dlaczego starzeje się mózg i co można zrobić, by opóźnić procesy neurodegeneracji.

Dlaczego warto dbać o zdrowie jamy ustnej i optymalną (opartą na własnym genotypie) dietę.

 

Słuchacz rozumie:

Podstawowe pojęcia/ terminy związane z podłożem chorób cywilizacyjnych t.j.: genotyp, fenotyp, genom, epigenom, etiologia, patogeneza, zmienność genetyczna, mutacja patogenna, zapalenie, mikrobiom.

Podłoże molekularne tzw. predyspozycji genetycznej – na czym polega predyspozycja genetyczna, w jaki sposób jest zapisana w genach.

Procesy metabolizmu komórkowego związane z daną chorobą, co powinno ułatwić uświadomienie możliwości profilaktyki poprzez określone działania.

Dlaczego mózg dzieci z chorobami neurorozwojowymi (tiki, autyzm) funkcjonuje inaczej.

Złożoność uwarunkowań leżących u podstaw rozwoju chorób cywilizacyjnych.

 

Słuchacz potrafi:

Wskazać czynniki genetyczne (na które nie ma wpływu) i środowiskowe (na które ma wpływ) istotne w rozwoju wybranych chorób cywilizacyjnych.

Oszacować ryzyko rozwoju choroby na podstawie wiedzy na temat predyspozycji rodzinnej (wywiad, wyniki testów genetycznych) i ekspozycji na różne czynniki środowiskowe.

Rozróżnić typ uwarunkowania choroby dziedziczącej się według praw Mendla.

Metody pracy

wykład połączony z dyskusją


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów