Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Blaski i cienie w komunikacji międzyludzkiej

Prowadzący: dr Liliana Kortus


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 17:30 - 19:45
2. poniedziałek 30.01.2023 17:30 - 19:45
3. poniedziałek 13.02.2023 17:30 - 19:45
4. poniedziałek 20.02.2023 17:30 - 19:45
5. poniedziałek 27.02.2023 17:30 - 19:45
6. poniedziałek 6.03.2023 17:30 - 19:45
7. poniedziałek 13.03.2023 17:30 - 19:45
8. poniedziałek 20.03.2023 17:30 - 19:45
9. poniedziałek 27.03.2023 17:30 - 19:45
10. poniedziałek 3.04.2023 17:30 - 19:45

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

 • przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących przebiegu procesu komunikacji, formy wysyłanych komunikatów oraz warunków w jakich dana informacja jest wymieniana;
 • poznanie narzędzi i mechanizmów wpływających na jakość komunikacji;
 • rozwijanie umiejętności słuchania, słyszenia i rozumienia odbieranego komunikatu;
 • rozpoznawanie i analiza czynników stanowiących: blokady w komunikacji;
 • doskonalenie umiejętności konstruowania komunikatu adekwatnego do sytuacji.

Tematyka kursu

Komunikacja międzyludzka jest procesem powszednim, być może dlatego niedocenionym? Umiejętność wyrażania siebie w dialogu sprawia ogromne ułatwienie w relacjach międzyludzkich, a tym samym w życiu.

W celu budowania coraz bardziej satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, których podstawą jest komunikacja, w trakcie spotkań będziemy eksplorować poniższe zagadnienia:

 • Problemy – jeśli są, to czyje?
 • Blokady – kto, czym, jak, po co blokuje?
 • Emocje – przeżywasz, czytasz je, czy pielęgnujesz?
 • Myśli – czym karmisz siebie i innych?
 • Potrzeby – czy dobrze znasz siebie i swoich bliskich?
 • Prośby – co powoduje, że często „nie działają”?
 • Odpowiedzialność i wpływ – za co i  na co ?

Efekty uczenia się

Uczestnik spotkań:

 • Wymienia etapy przebiegu procesu komunikacji;
 • Rozróżnia formy wysyłanych komunikatów;
 • Ocenia warunki, w jakich dana informacja jest wymieniana;
 • Rozpoznaje blokady w komunikacji;
 • Uważnie i aktywnie słucha swojego rozmówcy;
 • Świadomie uczestniczy we współtworzeniu dobrych relacji międzyludzkich, których podstawą jest komunikacja;
 • Określa kierunek dalszego samokształcenia i samorozwoju w zakresie satysfakcjonującej komunikacji.

Metody pracy

Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną ilustrowany przykładami, dyskusja wokół ważnych i kontrowersyjnych zagadnień, wspólna analiza przykładów podawanych przez uczestników spotkań.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny z zakresu stosowania wiedzy poznanej w trakcie spotkań.