Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Blaski i cienie w komunikacji międzyludzkiej

Prowadzący: dr Liliana Kortus


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.10.2023 17:30 - 19:45
2. poniedziałek 30.10.2023 17:30 - 19:45
3. poniedziałek 6.11.2023 17:30 - 19:45
4. poniedziałek 13.11.2023 17:30 - 19:45
5. poniedziałek 20.11.2023 17:30 - 19:45
6. poniedziałek 27.11.2023 17:30 - 19:45
7. poniedziałek 4.12.2023 17:30 - 19:45
8. poniedziałek 11.12.2023 17:30 - 19:45
9. poniedziałek 18.12.2023 17:30 - 19:45
10. poniedziałek 8.01.2024 17:30 - 19:45

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

 • przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących przebiegu procesu komunikacji, formy wysyłanych komunikatów oraz warunków w jakich dana informacja jest wymieniana;
 • poznanie narzędzi i mechanizmów wpływających na jakość komunikacji;
 • rozwijanie umiejętności słuchania, słyszenia i rozumienia odbieranego komunikatu;
 • rozpoznawanie i analiza czynników stanowiących: blokady w komunikacji;
 • doskonalenie umiejętności konstruowania komunikatu adekwatnego do sytuacji.

Tematyka kursu

Komunikacja międzyludzka jest procesem powszednim, być może dlatego niedocenionym? Umiejętność wyrażania siebie w dialogu sprawia ogromne ułatwienie w relacjach międzyludzkich, a tym samym w życiu.

W celu budowania coraz bardziej satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, których podstawą jest komunikacja, w trakcie spotkań będziemy eksplorować poniższe zagadnienia:

 • Problemy – jeśli są, to czyje?
 • Blokady – kto, czym, jak, po co blokuje?
 • Emocje – przeżywasz, czytasz je, czy pielęgnujesz?
 • Myśli – czym karmisz siebie i innych?
 • Potrzeby – czy dobrze znasz siebie i swoich bliskich?
 • Prośby – co powoduje, że często „nie działają”?
 • Odpowiedzialność i wpływ – za co i  na co ?

Efekty uczenia się

Uczestnik spotkań:

 • Wymienia etapy przebiegu procesu komunikacji;
 • Rozróżnia formy wysyłanych komunikatów;
 • Ocenia warunki, w jakich dana informacja jest wymieniana;
 • Rozpoznaje blokady w komunikacji;
 • Uważnie i aktywnie słucha swojego rozmówcy;
 • Świadomie uczestniczy we współtworzeniu dobrych relacji międzyludzkich, których podstawą jest komunikacja;
 • Określa kierunek dalszego samokształcenia i samorozwoju w zakresie satysfakcjonującej komunikacji.

Metody pracy

Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną ilustrowany przykładami, dyskusja wokół ważnych i kontrowersyjnych zagadnień, wspólna analiza przykładów podawanych przez uczestników spotkań.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny z zakresu stosowania wiedzy poznanej w trakcie spotkań.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów