Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych

Prowadzący: prof. dr hab. Przemysław Osiewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 16:45 - 18:15
2. poniedziałek 19.03.2018 16:45 - 18:15
3. poniedziałek 26.03.2018 16:45 - 18:15
4. poniedziałek 9.04.2018 16:45 - 18:15
5. poniedziałek 16.04.2018 16:45 - 18:15
6. poniedziałek 23.04.2018 16:45 - 18:15
7. poniedziałek 7.05.2018 16:45 - 18:15
8. poniedziałek 14.05.2018 16:45 - 18:15
9. poniedziałek 21.05.2018 16:45 - 18:15
10. poniedziałek 28.05.2018 16:45 - 18:15
11. poniedziałek 4.06.2018 16:45 - 18:15
12. poniedziałek 11.06.2018 16:45 - 18:15
13. poniedziałek 18.06.2018 16:45 - 18:15
14. poniedziałek 25.06.2018 16:45 - 18:15
15. poniedziałek 2.07.2018 16:45 - 18:15

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

  • Kształtowanie umiejętności swobodnego posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych w regionie Bliskiego Wschodu;
  • Zapoznanie studenta z podstawowymi uwarunkowaniami oraz problemami dot. międzynarodowych stosunków politycznych w regionie Bliskiego Wschodu;
  • Przedstawienie powiązań państw regionu z pozostałymi regionami na świecie, ze szczególnym wyróżnieniem Europy, a także państwami (Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone, ChRL)

Tematyka kursu

Kurs poświęcony jest szczegółowej analizie współczesnych stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, a także znaczenia tego regionu w skali globalnej. W ramach zajęć przedstawione zostaną zagadnienia, dotyczące wybranych zjawisk i procesów, relacji pomiędzy poszczególnymi aktorami regionalnymi, a także zaangażowania ze strony światowych mocarstw takich jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Federacja Rosyjska oraz Chińska Republika Ludowa. Materiał prezentowany przez prowadzącego w trakcie zajęć będzie stanowił punkt wyjścia do dyskusji na wybrane tematy.

Efekty kształcenia

WIEDZA

Student:

  1. ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do organizacji i instytucji biorących udział we współpracy międzynarodowej w regionie Bliskiego Wschodu;
  2. ma pogłębioną wiedzę o relacjach między organizacjami i instytucjami biorącymi udział w polityce zagranicznej państwa oraz podmiotami i uczestnikami stosunków międzynarodowych w regionie bliskowschodnim;

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

  1. potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska w stosunkach międzynarodowych oraz wzajemne relacje między tymi zjawiskami
  2. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk na arenie międzynarodowej oraz potrafi formułować własne opinie i krytycznie dobierać dane i metody analiz.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

  1. rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji przez całe życie oraz jest przekonany do konieczności uczenia się innych osób
  2. potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę, a także poszerzać umiejętności oraz kompetencje wykorzystując w tym celu dorobek wielu dyscyplin zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi
  3. jest przygotowany do pracy w organach organizacji i instytucji międzynarodowych, organach polityki zagranicznej, w ośrodkach analiz międzynarodowych, wykonywania funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia międzynarodowego oraz innych podmiotach działających na forum międzynarodowym.

Metody pracy

wykład konwersatoryjny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny, trzy pytania otwarte dotyczące tematyki poruszonej w trakcie wykładów.