Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych

Prowadzący: prof. dr hab. Przemysław Osiewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 16:45 - 18:15
2. poniedziałek 19.03.2018 16:45 - 18:15
3. poniedziałek 26.03.2018 16:45 - 18:15
4. poniedziałek 9.04.2018 16:45 - 18:15
5. poniedziałek 16.04.2018 16:45 - 18:15
6. poniedziałek 23.04.2018 16:45 - 18:15
7. poniedziałek 7.05.2018 16:45 - 18:15
8. poniedziałek 14.05.2018 16:45 - 18:15
9. poniedziałek 21.05.2018 16:45 - 18:15
10. poniedziałek 28.05.2018 16:45 - 18:15
11. poniedziałek 4.06.2018 16:45 - 18:15
12. poniedziałek 11.06.2018 16:45 - 18:15
13. poniedziałek 18.06.2018 16:45 - 18:15
14. poniedziałek 25.06.2018 16:45 - 18:15
15. poniedziałek 2.07.2018 16:45 - 18:15

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Kształtowanie umiejętności swobodnego posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych w regionie Bliskiego Wschodu;
 • Zapoznanie studenta z podstawowymi uwarunkowaniami oraz problemami dot. międzynarodowych stosunków politycznych w regionie Bliskiego Wschodu;
 • Przedstawienie powiązań państw regionu z pozostałymi regionami na świecie, ze szczególnym wyróżnieniem Europy, a także państwami (Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone, ChRL)

Tematyka kursu

Kurs poświęcony jest szczegółowej analizie współczesnych stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, a także znaczenia tego regionu w skali globalnej. W ramach zajęć przedstawione zostaną zagadnienia, dotyczące wybranych zjawisk i procesów, relacji pomiędzy poszczególnymi aktorami regionalnymi, a także zaangażowania ze strony światowych mocarstw takich jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Federacja Rosyjska oraz Chińska Republika Ludowa. Materiał prezentowany przez prowadzącego w trakcie zajęć będzie stanowił punkt wyjścia do dyskusji na wybrane tematy.

Efekty kształcenia

WIEDZA

Student:

 1. ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do organizacji i instytucji biorących udział we współpracy międzynarodowej w regionie Bliskiego Wschodu;
 2. ma pogłębioną wiedzę o relacjach między organizacjami i instytucjami biorącymi udział w polityce zagranicznej państwa oraz podmiotami i uczestnikami stosunków międzynarodowych w regionie bliskowschodnim;

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

 1. potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska w stosunkach międzynarodowych oraz wzajemne relacje między tymi zjawiskami
 2. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk na arenie międzynarodowej oraz potrafi formułować własne opinie i krytycznie dobierać dane i metody analiz.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

 1. rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji przez całe życie oraz jest przekonany do konieczności uczenia się innych osób
 2. potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę, a także poszerzać umiejętności oraz kompetencje wykorzystując w tym celu dorobek wielu dyscyplin zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi
 3. jest przygotowany do pracy w organach organizacji i instytucji międzynarodowych, organach polityki zagranicznej, w ośrodkach analiz międzynarodowych, wykonywania funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia międzynarodowego oraz innych podmiotach działających na forum międzynarodowym.

Metody pracy

wykład konwersatoryjny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny, trzy pytania otwarte dotyczące tematyki poruszonej w trakcie wykładów.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów