Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

...bo we mnie jest seks- powiedziała literatura. Kategorie seksualności i cielesności na warsztacie literaturoznawcy

Prowadzący: mgr Natalia Łozińska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 30.03.2022 18:00 - 19:30
2. środa 6.04.2022 18:00 - 19:30
3. środa 13.04.2022 18:00 - 19:30
4. środa 20.04.2022 18:00 - 19:30
5. środa 27.04.2022 18:00 - 19:30
6. środa 4.05.2022 18:00 - 19:30
7. środa 11.05.2022 18:00 - 20:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z najnowszą literaturą polską (i nie tylko, również autorów z innych państw Europy Środkowo- i Południowowschodniej) czytaną w kluczu gender i sexuality studies.

Tematyka kursu

W trakcie kursu, który prowadzony będzie w formie warsztatowej, przypominającej nieco dyskusyjny klub czytelniczy, uczestnicy poznają kategorie i pojęcia z zakresu literaturoznawstwa oraz gender i sexuality studies. Stanowić będą one narzędzia do interpretacji omawianych utworów literackich, tych najnowszych, które zobaczyć można na półkach księgarni. Uczestnicy tropić będą namiętność, pożądanie, cielesność na kartach wybranych powieści, tak aby każdy z nich na zakończenie kursu na pytanie: czy w literaturze jest seks?, odpowiedział twierdząco.

Efekty uczenia się

umiejętność czytania współczesnych utworów literackich przez pryzmat studiów genderowych i studiów nad seksualnością.

Metody pracy

warsztaty: analiza tekstu, wykonywanie zadań z arkusza ćwiczeń, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.