Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Brazylia: język, kultura, polityka

Prowadzący: dr Wojciech Sawala


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.01.2023 16:30 - 18:00
2. czwartek 2.02.2023 16:30 - 18:00
3. czwartek 9.02.2023 16:30 - 18:00
4. czwartek 16.02.2023 16:30 - 18:00
5. czwartek 23.02.2023 16:30 - 18:00
6. czwartek 2.03.2023 16:30 - 18:00
7. czwartek 9.03.2023 16:30 - 18:00
8. czwartek 16.03.2023 16:30 - 18:00
9. czwartek 23.03.2023 16:30 - 18:00
10. czwartek 30.03.2023 16:30 - 18:00
11. czwartek 6.04.2023 16:30 - 18:00
12. czwartek 13.04.2023 16:30 - 18:00
13. czwartek 20.04.2023 16:30 - 18:00
14. czwartek 27.04.2023 16:30 - 18:00
15. czwartek 4.05.2023 16:30 - 18:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Zaznajomienie uczestników z kulturą Brazylii, podstawami brazylijskiego wariantu języka portugalskiego, sytuacją polityczną kraju i przemianami historycznymi i społecznymi ostatnich lat w tym kraju.

Tematyka kursu

Podstawowe informacje historyczne i geograficzne o Brazylii. Podstawy słownictwa w języku portugalskim i podstawowe zwroty. Współczesne kino brazylijskie. Problemy społeczne. Wybrane najważniejsze postaci literatury brazylijskiej. Przemiany społeczne Brazylii w XXI wieku. Kultury rdzenne Brazylii. Kultura afrobrazylijska. Znaczenie Amazonii dla Brazylii i świata. Panorama najważniejszych miast i regionów Brazylii – ich cechy i przedstawienia w kulturze.

Efekty uczenia się

Opanowanie podstawowych zwrotów i wyrażeń w języku portugalskim w wariancie brazylijskim. Znajomość podstaw kultury, historii oraz sytuacji politycznej i społecznej Brazylii.

Metody pracy

prezentacje multimedialne, komentarz wybranych filmów, opowiadań i materiałów prasowych, dyskusja, podstawowe ćwiczenia językowe.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.