Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Brydż od podstaw. Trening logicznego myślenia i rozrywka. Część II

Prowadzący: dr Michał Zimpel


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 24

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 29.01.2019 17:30 - 20:00
2. wtorek 5.02.2019 17:30 - 20:00
3. wtorek 12.02.2019 17:30 - 20:00
4. wtorek 19.02.2019 17:30 - 20:00
5. wtorek 26.02.2019 17:30 - 20:00
6. wtorek 5.03.2019 17:30 - 20:00
7. wtorek 12.03.2019 17:30 - 20:00
8. wtorek 19.03.2019 17:30 - 20:00
9. wtorek 26.03.2019 17:30 - 20:00

Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs adresujemy do osób już grających w brydża, w szczególności do osób, które ukończą kurs Brydż od podstaw. Trening logicznego myślenia i rozrywka w trymestrze jesiennym 2018 r. Słuchacze ugruntują zdobytą wiedzę podstawową oraz poznają narzędzia podnoszące skuteczność w grze turniejowej.

Tematyka kursu

 1. Konwencje i gadżety licytacji jednostronnej zwiększające precyzję wymiany informacji.
 2. Otwarcia na trzecim i czwartym ręku.
 3. Licytacja na pozycji wygasającej; wznawianie licytacji.
 4. Narzędzia licytacji dwustronnej.
 5. Alternatywy do bloków 2♦/♥/♠. Warto poznać jak grają inni.
 6. Obrona przed otwarciami pod-limitowymi.
 7. Licytacja szlemowa.
 8. Zaawansowane manewry rozgrywkowe.
 9. Zaawansowane manewry wistowe.
 10. Turnieje w gronie słuchaczy.

 

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

 1. Ugruntowuje wiedzę podstawową o grze w brydża. Swobodnie rozwiązuje proste problemy przy stoliku brydżowym.
 2. Dzięki poznaniu nowych narzędzi podnosi skuteczność w grze turniejowej.
 3. Brydża traktuje jako dobrą rozrywkę podnoszącą kondycję umysłową.

Metody pracy

 1. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową. Krótkie wykłady/prezentacje wprowadzające do ćwiczeń praktycznych, rozwiązywania zadań oraz gry turniejowej.
 2. Pożądane jest, chociaż nie absolutnie konieczne, by na kurs zgłaszały się pary słuchaczy, które w czasie kursu będą stanowiły parę brydżową.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów