Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Budowanie marki w praktyce

Prowadzący: mgr Beata Dylik-Duda


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.06.2020 17:00 - 18:30
2. czwartek 11.06.2020 17:00 - 20:15

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z:

 • podstawami budowania marki;
 • cyklem życia marki;
 • projektowaniem wizerunku marki;
 • nowoczesnymi, dostosowanymi do potrzeb działaniami marketingowymi;
 • budowaniem skutecznej i spójnej komunikacji marki;
 • tworzeniem briefu;
 • analizą konkretnych przykładów.

Tematyka kursu

 1. Podstawy budowania marki.
 2. Cykl życia marki.
 3. Wizerunek marki i jego znaczenie.
 4. Marketingowe kanały offline.
 5. Marketingowe kanały online.
 6. Brief podstawą sukcesu.

Efekty kształcenia

Kursant będzie:

(wiedza)

 • miał wiedzę na temat metod marketingowych potrzebnych do budowania marki;
 • miał wiedzę o cyklu życia marki, jej wizerunku i znaczenia;
 • znać marketingowe kanały offline i online.

(umiejętności)

 • umiał stworzyć odpowiedni brief, a także celnie analizował brief przesłany przez klienta;
 • potrafił wykorzystać oprogramowanie komputerowe w celu stworzenia identyfikacji wizualnej;
 • potrafił w sposób praktyczny wykorzystać zdobyte umiejętności oraz wiedzę na potrzeby budowania marki konkretnych obiektów rynkowych.

(kompetencje społeczne)

 • potrafił współpracować w grupie i komunikować się z klientem;
 • potrafił określić priorytety w celu wykonania określonego zadania;
 • gotowy do uczenia się przez całe życie.

Metody pracy

Metody podające:

 • wykład.

Metody aktywizujące:

 • metoda przypadków;
 • dyskusja dydaktyczna – burza mózgów;

Metody praktyczne:

 • metoda projektów.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.