Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Budowanie marki w praktyce

Prowadzący: mgr Beata Dylik-Duda


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 19.03.2020 17:15 - 20:30
2. czwartek 26.03.2020 17:15 - 20:30
3. czwartek 9.04.2020 17:15 - 20:30
4. czwartek 16.04.2020 17:15 - 20:30
5. czwartek 23.04.2020 17:15 - 20:30
6. czwartek 30.04.2020 17:15 - 20:30
7. czwartek 7.05.2020 17:15 - 20:30
8. czwartek 14.05.2020 17:15 - 18:45

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z:

 • podstawami budowania marki;
 • cyklem życia marki;
 • projektowaniem wizerunku marki;
 • nowoczesnymi, dostosowanymi do potrzeb działaniami marketingowymi;
 • budowaniem skutecznej i spójnej komunikacji marki;
 • tworzeniem briefu;
 • analizą konkretnych przykładów.

Tematyka kursu

 1. Podstawy budowania marki.
 2. Cykl życia marki.
 3. Wizerunek marki i jego znaczenie.
 4. Marketingowe kanały offline.
 5. Marketingowe kanały online.
 6. Brief podstawą sukcesu.

Efekty kształcenia

Kursant będzie:

(wiedza)

 • miał wiedzę na temat metod marketingowych potrzebnych do budowania marki;
 • miał wiedzę o cyklu życia marki, jej wizerunku i znaczenia;
 • znać marketingowe kanały offline i online.

(umiejętności)

 • umiał stworzyć odpowiedni brief, a także celnie analizował brief przesłany przez klienta;
 • potrafił wykorzystać oprogramowanie komputerowe w celu stworzenia identyfikacji wizualnej;
 • potrafił w sposób praktyczny wykorzystać zdobyte umiejętności oraz wiedzę na potrzeby budowania marki konkretnych obiektów rynkowych.

(kompetencje społeczne)

 • potrafił współpracować w grupie i komunikować się z klientem;
 • potrafił określić priorytety w celu wykonania określonego zadania;
 • gotowy do uczenia się przez całe życie.

Metody pracy

Metody podające:

 • wykład.

Metody aktywizujące:

 • metoda przypadków;
 • dyskusja dydaktyczna – burza mózgów;

Metody praktyczne:

 • metoda projektów.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów