Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Budowanie wizerunku- na co dzień i zawodowo

Prowadzący: dr Magdalena Barańska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 28.10.2021 16:45 - 18:15
2. czwartek 4.11.2021 16:45 - 18:15
3. czwartek 18.11.2021 16:45 - 18:15
4. czwartek 25.11.2021 16:45 - 18:15
5. czwartek 2.12.2021 16:45 - 18:15
6. czwartek 9.12.2021 16:45 - 19:00
7. czwartek 16.12.2021 16:45 - 18:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami budowania wizerunku. Ważnym elementem budowania wizerunku jest przede wszystkim umiejętność odpowiedniego zachowania się w określonej sytuacji. Treści poruszane na zajęciach pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wywarcia pozytywnego pierwszego wrażenia i wykazania się znajomością podstawowych zasad dobrego wychowania oraz savoir-vivre’u. Omawiana tematyka dotyka kwestii zwiększających poziom pewności siebie, obycie, komfort i swobodę działania w różnych sytuacjach zawodowych i towarzyskich.

Tematyka kursu

 • Savoir-vivre a protokół dyplomatyczny (savoir-vivre na co dzień i służbowo, etykieta towarzyska, biznesowa, kultura biznesu, precedencja towarzyska i służbowa, również w środowisku zróżnicowanym kulturowo)
 • Komunikacja międzyludzka: werbalna i pozawerbalna.
 • Dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna
 • Profesjonalna autoprezentacja i wywieranie pozytywnego dobrego wrażenia (podstawy brandingu, employer brandingu, networkingu)
 • Wizerunek i dress code (damski i męski)
 • Budowanie wizerunku w Internecie (np.: media społecznościowe, strona internetowa)
 • Korespondencja tradycyjna i elektroniczna
 • Organizacja spotkań okolicznościowych, wystąpienia publiczne i prezentacje multimedialne

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu:

 • zna i stosuje podstawowe zasady savoir-vivr’u
 • zna i stosuje zasady skutecznej autoprezentacji i budowania wizerunku służbowego i prywatnego
 • zna i stosuje podstawowe zasady dress code i potrafi dobrać odpowiedni strój do okazji
 • stosuje podstawowe zasady precedencji służbowej
 • stosuje podstawowe zasady etykiety towarzyskiej i biznesowej, w tym netykiety
 • stosuje zasady sporządzania korespondencji służbowej i prywatnej
 • potrafi przygotować prezentacje i wystąpienie tematyczne  

Metody pracy

Case study, burza mózgów/odwrócona burza mózgów, mapa myśli, dyskusja, praca indywidualna, praca w grupach, film, prezentacje w trakcie zajęć, lapbook.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie materiału instruktażowego (film) dotyczącego wybranego zagadnienia. Projekt może być przygotowywany przygotowanie prezentacji wraz z nagranym do niej komentarzem (prezentacja maksymalnie 5 min) zgodnie z wytycznymi na wskazany temat. Każdy z uczestników dostanie indywidualny projekt/temat (np.:  Wizerunek w mediach społecznościowych – jak go tworzyć i utrzymać? Dokumenty aplikacyjne a wizerunek, Savoir-vivre kulturowy – co warto  wiedzieć, …)

 Wymagania

- materiały przygotowywany jest na temat wylosowany na pierwszych zajęciach                                                    - materiał nie może przekraczać 5 minut  (1 filmik, ale musi trwać dłużej niż 3 minuty)                                           - uczestnik kursu może  w prezentacji wykorzystać zdjęcia z legalnego źródła, grafiki, itp…                                 - materiał prezentuje problem (zagadnienie)                                                                                                            - materiał na ostatnim slajdzie prezentuje literaturę i netografie                                                                               - materiał prezentowany jest w sposób przystępny i zrozumiały dla odbiorcy