Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Business and life coaching i mentoring. Trening rozwoju osobistego, zawodowego i planowanie sukcesji

Prowadzący: dr Paweł Gondek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 23.10.2019 17:30 - 20:30
2. środa 30.10.2019 17:30 - 20:30
3. środa 6.11.2019 17:30 - 20:30
4. środa 13.11.2019 17:30 - 20:30
5. środa 20.11.2019 17:30 - 20:30
6. środa 27.11.2019 17:30 - 20:30
7. środa 4.12.2019 17:30 - 20:30
8. środa 11.12.2019 17:30 - 20:30
9. środa 18.12.2019 17:30 - 20:30
10. środa 8.01.2020 17:30 - 20:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma za zadanie zapoznać słuchaczy z rolą coacha oraz mentora, formami pracy z klientem, wdrożyć elementy coachingu i mentoringu w życiu zawodowym i osobistym. Istotnym celem zajęć będzie pogłębienie wiedzy o samym sobie, pobudzenie motywacji do działania, samorozwoju. Podczas warsztatów słuchacze będą wiązali teorię z praktyką wykorzystując narzędzia coachingowe, aspekty psychologiczne i metody określania celu, a także zapoznają się z etycznymi aspektami pracy coacha i mentora, relacjami coach-coachee, metodami pracy indywidualnej i z grupą.

Tematyka kursu

  1. Podstawy merytoryczne coachingu: definicje, coaching i mentoring a inne dyscypliny, efektywność coachingu i mentoringu, typu coachingu, kodeks etyczny
  2. Rola coacha i mentora oraz formy pracy z klientem: etapy zawierania kontaktu, identyfikacja zasobów, nazywanie talentów i mocnych stron, zrozumienie sytuacji klienta, odkrywanie potrzeb rozwojowych, zdefiniowanie kierunku pracy nad rozwojem
  3. Komunikacja: poziomy słuchania, pytania sięgające sedna, parafraza, empatia/zrozumienie potrzeb klienta, nakierowanie na potrzeby, style komunikacji, charakterystyka coachingu grupowego, budowanie zaufania i partnerstwa
  4. Aspekty psychologiczne: psychologia pozytywna, terapia behawioralno-poznawcza, cechy ludzkiego potencjału
  5. Narzędzia coachingowe
  6. Obszary coachingu i mentoringu – ćwiczenia praktyczne

Efekty kształcenia

- umiejętność prowadzenia rozmowy wg standardów coachingowych

- posiadanie umiejętności uczenia i motywowania

- rozumienie i przestrzeganie standardów etycznych

- umiejętność właściwego planowania i organizowania sesji oraz kontroli postępów klienta

- umiejętność analizy zasobów i możliwości

Metody pracy

Wykład problemowy, warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

rozmowa coachingowa

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów