Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Business Communication Masterclass (od poziomu C1)

Prowadzący: dr Dorota Jaworska-Pasterska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.04.2024 17:45 - 20:00
2. czwartek 9.05.2024 17:45 - 20:00
3. czwartek 16.05.2024 17:45 - 20:00
4. czwartek 23.05.2024 17:45 - 20:00
5. czwartek 6.06.2024 17:45 - 20:00
6. czwartek 13.06.2024 17:45 - 20:00
7. czwartek 20.06.2024 17:45 - 20:00
8. czwartek 27.06.2024 17:45 - 20:00
9. czwartek 4.07.2024 17:45 - 20:00
10. czwartek 11.07.2024 17:45 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji językowych w obszarze angielskiego
biznesowego, a także zapoznanie słuchaczy z zasadami i formami skutecznej
komunikacji biznesowej.

Tematyka kursu

1. E-maile
2. Small talk
3. Wystąpienia publiczne
4. Prezentacje biznesowe
5. Uprzejmość (politeness) i różnice kulturowe
6. Perswazja
7. Rozmowa o pracę
8. Spotkania i telekonferencje
9. Negocjacje
10. Udzielanie informacji zwrotnej (feedback)

Efekty uczenia się

Wiedza:
Po ukończeniu kursu uczestnik zna:
- szeroki wachlarz form komunikacji biznesowej
- zasady rządzące skuteczną komunikacją biznesową w różnych kontekstach biznesowych
- zaawansowaną terminologię i wyrażenia, które może zastosować w praktyce w szerokim wachlarzu interakcji biznesowych
Umiejętności:
Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:
- w pełni samodzielnie funkcjonować w anglojęzycznym środowisku biznesowym, również w mniej typowych sytuacjach
- z finezją prowadzić small talk
- konstruować skuteczne maile biznesowe
- prezentować w języku angielskim w inspirujący i perswazyjny sposób
- dostosowywać komunikację do norm kulturowych swoich partnerów biznesowych
- w jak najlepszym świetle zaprezentować się podczas rozmowy o pracę
- konstruować silne argumenty i kontrargumenty podczas negocjacji
- skutecznie i z empatią udzielać informacji zwrotnej

Metody pracy

Zajęcia o charakterze warsztatowym, prowadzone w języku angielskim.
- praca indywidualna, w parach i w grupach
- scenki i symulacje
- case studies
- mini-prezentacje
- dyskusje
- szereg autorskich ćwiczeń zbudowanych w oparciu o autentyczne materiały językowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ma formę ustną i sprawdza znajomość zagadnień omówionych podczas zajęć.