Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Business English- B2 plus-C1

Prowadzący: dr Jakub Przybył


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 325,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 20.12.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 24.01.2022 15:00 - 16:30
2. poniedziałek 31.01.2022 15:00 - 16:30
3. poniedziałek 14.02.2022 15:00 - 16:30
4. poniedziałek 21.02.2022 15:00 - 16:30
5. poniedziałek 28.02.2022 15:00 - 16:30
6. poniedziałek 7.03.2022 15:00 - 16:30
7. poniedziałek 14.03.2022 15:00 - 16:30
8. poniedziałek 21.03.2022 15:00 - 16:30
9. poniedziałek 28.03.2022 15:00 - 16:30
10. poniedziałek 4.04.2022 15:00 - 16:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Rozwój zintegrowanych umiejętności językowych w obszarze języka angielskiego biznesowego.

Tematyka kursu

 1. The world of work.
 2. Recruitment
 3. The basics of management.
 4. Organisations
 5. Company structure.
 6. Project management.
 7. Marketing and advertising.
 8. Public relations.
 9. Social media and networking.
 10. Revision and assessment.

Efekty uczenia się

 

 • 1. W zakresie wiedzy
 • rozumienie angielskiej terminologii biznesowej w w/w obszarach leksykalnych.
 • 2. W zakresie umiejętności:
 • efektywna komunikacja w anglojęzycznym środowisku biznesowym,
 • współpraca w realizacji zadań projektowych.

Metody pracy

 1. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL)
 2. Studium przypadku.
 3. Nauka zadaniowa (TBLL)

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny: rozmowa na dwa tematy z listy tematów przygotowanej przez prowadzącego.